Waarom deze site ?

Ik ben met deze "webwoning" begonnen in 2005. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De site is een blijver gebleken.

Mijn webwoning vervult voor mij verschillende functies. Het is in de eerste plaats een uitlaatklep voor meningen, opmerkingen, bedenkingen of gewoon "verhaaltjes" die ik kwijt wil - ik schrijf namelijk al eens graag. Dat kan zijn omdat ik er een bepaalde politieke boodschap mee wil brengen, probeer ergens de aandacht op te trekken of gewoon vanuit de zin om iets te verwoorden. Het is dus een weblog, het dagboek van de 21e eeuw.

Daarbij gaat het dikwijls over politiek, maar zeker niet altijd. En de nationale politiek komt niet zo vaak aan bod. Niet dat ik daar geen mening over heb, integendeel. Maar ik werk voor de federale overheid, en als ambtenaar past het niet om zomaar politieke uitspraken te doen over het beleid van de eigen minister, of van de regering in het algemeen. In verkiezingsperiodes, of wanneer er geen effectieve regering is, ligt dat een beetje anders. Ik schrijf ook graag over politiek in het buitenland, maar de Europese rol die ik professioneel vervul houdt me ook daar af en toe een beetje tegen.

Dus gaat het hier vaak vooral over Essen. Omdat ik graag over mijn gemeente schrijf. Maar ook omdat ik fundamenteel geloof dat in een democratie de kiezers het recht hebben om te weten waar hun verkozenen mee bezig zijn en waar ze voor staan. Op dat vlak is deze site vooral een aanvulling. Er is in de eerste plaats de communicatie vanuit N-VA/PLE. Politiek is groepswerk, dus is het vanzelfsprekend dat we vooral op die manier naar buiten komen. Dat vind ik ook belangrijk. Deze site heeft dus zeker niet de bedoeling om een volledig overzicht te geven. Wel om hier en daar iets aan te vullen, wat meer persoonlijke accenten te leggen of om al eens iets te duiden. Of om een blik achter de schermen te geven. Want ook dat hoort bij het werk va een gemeenteraadslid : stukken opvragen, lezen, eventueel kopiëren en inscannen. Informatie opzoeken en leren inschatten wanneer die min of meer volledig is, waar de achtergebleven puzzelstukjes liggen of inzien dat een bepaalde puzzel niet kan (mag en zal) kloppen.

Uiteindelijk breng ik wellicht vaak meer tijd op het gemeentehuis door buiten vergaderingen dan in raden of commissies. Dat is dan onzichtbaar werk, maar de kiezer heeft het recht om ook daarvan op de hoogte te zijn. Al weet ik heel goed dat het internet daarvoor maar één middel is. Met wel als groot voordeel dat de iedereen kan bepalen in welke dosis de informatie wordt ingenomen. Zodat ik het bijhouden van deze site ook de moeite waard vind voor een beperkt lezerspubliek. Ondermeer voor u, dus...

 

 

 

 

 

 
t Webwoning
Ingang
Waarom deze site ?
Facebook
Professioneel : LinkedIn
Professioneel : Twitter (EN)
 
Eerder gepost
Essen (algemeen)
Politiek (Essen)
Politiek (algemeen)
Politiek (buitenland)
Buitenland (algemeen)
Sport
Religie
Televisie
Treinergernissen
 
Politieke activiteiten
Mijn politiek CV
Mijn politiek verhaal
Mijn voorstellen
N-VA/PLE Nieuwsflits