De Essense gemeenteraadsverkiezingen 1970-2006

1970
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolder Gemeentebelangen
CVP
11
f
SP
3
Gemeentebelangen
1
|    
     
1976
Uitslagen
%
zet.
CVP
80,0
18
SP
20,0
3
     
1982
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolder VU
CVP
59,3
16
f
SP
17,8
4
VU
16,0
3
PVV
6,9
0
     
1988
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolder VU
CVP
58,6
16
f
SP
13,3
3
VU
12,5
2
Agalev
9,9
2
PVV
5,7
0
     
1994
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolders VU
CVP
44,6
12
fff
SP
18,6
4
VLD
16,7
4
VU
12,1
2
Agalev
6,7
1
PVDA
1,3
0
     
2000
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolders VU&ID
CVP
34,7
10
fff
VLD
20,6
6
SP
17,3
4
VU&ID
10,7
2
Vl. Blok
9,7
2
Agalev
7,5
1
     
2006      
Uitslagen
%
zet.
Verkiezingsfolders N-VA/PLE
CD&V
31,1
9
f
N-VA/PLE
18,3
5
sp.a
17,6
4
VLD
12,6
3
Vl. Belang
12,2
3
Groen!
6,0
1
Vuurwerk!!! 2,1 0