De Moeial

De "Moeial" is een prijs die door N-VA/PLE tweejaarlijks wordt uitgereikt aan één of meer Essense personen of groeperingen die gebruik maken van hun recht op inspraak, die zich dus met het gemeentebeleid "bemoeien".

2014

N-VA/PLE reikte op 28 maart 2015 de Moeial uit aan de vrijwilligers en sporters die zich in Essen inzetten voor de G-sport, de sport voor personen met een beperking.

 

“Essen is een echte G-sportgemeente,” vertelde PLE-voorzitter Geert Vandekeybus, “en dat willen we met deze Moeial in de verf zetten. Natuurlijk willen we de sporters even voor het voetlicht brengen, maar N-VA/PLE wil vooral hun ouders en de vrijwilligers die mee hun schouders onder de G-teams zetten graag een schouderklopje geven.” Bij Olympic Essen voetballen zowel een G-kidsteam als een G-volwassenenploeg, bij Turnkring Vlug en Blij is er plaats voor G-gym, en bij Dosko@De Kar speelt het GoestinG@volley-team de pannen van het dak.

Ook N-VA-afdelingsvoorzitter Bart Van Esbroeck sloot zich daarbij aan : “Het gemeentebestuur ondersteunt de G-sport. Dat beleid willen we voor 100% steunen. Zo zorgden we er mee voor dat Olympic Essen in betere verlichting kon investeren. Ook achter de plannen voor een volwaardige turnhal willen we mee vaart zetten. Al blijft het wel jammer dat het schepencollege het zwembad sluit : voor personen met een beperking is zwemmen vaak een laagdrempelige sport.”

Minister feliciteert vrijwilligers

De Moeial werd uitgereikt door rolstoelatleet Peter Genyn, die in 2013 de overstap maakte vanuit het rugby naar de sprint. In die discipline veroverde hij vorig jaar op het EK twee maal zilver, op de 100m en de 400m. Bij de uitreiking zat hij in volle voorbereiding voor de Paralympics die volgend jaar in Rio doorgaan.  Via een videoboodschap maakte ook Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zijn felicitaties over aan de Essense G-sportploegen. In de eerste plaats aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat in Essen iedereen aan sport kan doen.

2012

Op zaterdag 8 september 2012 werd de Moeial uitgereikt aan de ouders en de directies van de scholen die zich inzetten voor het Essense Octopusplan voor verkeersveilige routes van en naar school.

 

2010

Op vrijdag 5 februari 2010 werd de Moeial uitgereikt aan de verantwoordelijken van de Essense BINs :

  • BIN Hey-End
  • BIN Kammenstraat en omgeving
  • BIN Kraaienberg
  • BIN Oude Pastorij
  • BIN Rijkmaker
  • BIN Sint-Jan
  • BIN Unizo Essen

Daarmee werd hun bijdrage aan het Essense veiligheidsbeleid in de verf gezet.

2008

Bij gebrek aan geschikte laureaat werd de prijs niet toegekend.

2006

De Moeial 2006 werd op 2 september 2006 uitgereikt. Nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever mocht samen met lijsttrekker Dirk Smout de eer waarnemen tijdens de startdag van de N-VA/PLE-verkiezingscampagne en reikte de prijs uit aan de initiatiefnemers van drie petities :

Essen in de Zak ? die erin slaagden om het vast bedrag van de huisvuilbelastingen alvast te halveren. Christophe Francken, Erik Hurts en Cois Veraart namen de Moeial in ontvangst.

Een veilige Moerkantsebaan die de aandacht vestigden op de gebrekkige inrichting van hun straat en mee vorm gaven aan de heraanleg. Het chocoladen Moeial-symbool en de oorkonde gingen naar May Konings en Lia Maas.

Sportvloer NU ! die voorlopig zonder succes opkwamen voor een nieuwe sportvloer in de Essense Heuvelhal. Guy Maas (bijgestaand door N-VA/PLE-kandidaat Geert Vandekeybus) nam voor hen de prijs in ontvangst.

2004

Bij gebrek aan geschikte laureaat werd de prijs niet toegekend.

2002

Op zaterdag 16 november 2002 werd de tweede Moeial uitgereikt aan Rik De Backer, die zich met het Essense ACV de voorbije jaren heeft laten gelden op het vlak van het mobiliteitsbeleid.  Spoorlijn 12, de ondertunneling van de Kalmthoutsesteenweg, een ringweg rond Essen, een nachtbus, ... het stond allemaal op zijn programma.  We waren het er misschien niet altijd mee eens, maar de inzet hebben we zeker gewaardeerd.  Zodat Rik de Moeial uit de handen van René Peeters mocht ontvangen.  Voordien lichtte Lode Jordaens de mobiliteit in Essen vroeger en nu toe, en Tom Suykerbuyk zorgde voor de muzikale omkadering.

2000

In 2000 werd René Peeters de eerste laureaat, voor zijn inzet voor het Essense milieubeleid via de Werkgroep Leefmilieu. 

Het reglement

 

1. Naar aanleiding van de verkiezingsslogan "Essen ? Bemoei je ermee !", een afgeleide van de nationale slogan "Bemoei u ermee" die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wordt gelanceerd, stelde VU&ID Essen in 2000 een prijs in, de "Moeial".  N-VA/PLE neemt deze over.

2. Een "Moeial" wordt uitgereikt aan de Essenaar of Essenaren die zich het voorbije jaar of de voorbije jaren op een opvallende, vernieuwende, doortastende en/of bekwame wijze met het Essense gemeentebeleid hebben bemoeid. Het moet uitdrukkelijk gaan om een poging om het gemeentebeleid te beïnvloeden. Dat kan :

a. Binnen de partijpolitiek. Wie actief is binnen N-VA/PLE komt hiervoor niet in aanmerking.
b. Binnen de door het gemeentebestuur erkende adviesraden of werkgroepen van die adviesraden.
c. Binnen of met een andere vereniging of organisatie.
d. Als individuele burger.

3. Het N-VA/PLE-bestuur beslist naar wie de "Moeial" zal gaan. Daarbij worden alle voorstellen of suggesties van binnen of buiten N-VA/PLE  in aanmerking genomen.

4. De "Moeial" wordt tweejaarlijks, bij het begin van het politieke jaar, in september, uitgereikt.