Kiekenhoeve in nieuwe handen ?

Restaurant De Kiekenhoeve is eigendom van het gemeentebestuur. In het najaar loopt de concessie af, en krijgen (naast de huidige uitbater) nieuwe kandidaten de kans om de zaak te runnen.

>>>meer...


 Wegenonderhoud zonder spijkers ?

Het is een oud zeer : bij het onderhoud van de wegen in het Woonbos en de weekendzone van Horendonk wordt al eens bouwafval gebruikt, waarin glas of spijkers worden teruggevonden. Dirk Smout (N-VA/PLE) probeerde nog eens om daarin verandering te brengen.

>>>meer...


 Fietspaden duurder dan voorzien

In januari besliste de gemeenteraad om het achterstallig onderhoud van enkele fietspaden aan te pakken. Nu blijkt de factuur daarvoor veel duurder uit te vallen dan voorzien, wegens de komende verkiezingen.

>>>meer...


 Bibliotheek wordt goedkoper

Wie de uitleen van een boek via de telefoon of via mail wilde verlengen, moest daar tot nu toe 50 eurocent voor neertellen, maar die dienstverlening wordt voortaan gratis. En een boek uit een andere bib laten overkomen zal nog slechts 2,5 EUR kosten, in plaats van 8 EUR nu.

>>>meer...


 Flitsende vuilbak ?

In de voorbije weken kon u in Essen en de buurgemeenten geflitst worden door een camera die in een vuilbak werd ingewerkt. Het blijkt om een proefopstelling te gaan.

>>>meer...


 Privacy ook in Essen beschermd ?

In mei wordt een nieuwe regelgeving rond de bescherming van de privacy van kracht. De "GDPR"-wetgeving bepaalt onder meer de voorwaarden om informatie elektronisch bij te houden.

>>>meer...


 

 

N-VA/PLE verenigt de Essense N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)
en de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Samen werken we elke dag opnieuw aan een beter Essen in een vrij Vlaanderen !


Hoe denkt u erover ?

De concessie voor de Kiekenhoeve wordt vernieuwd. Wat moet er voor u veranderen ? 

Moeial 2015

 


De Essense G-sport in beeld : het filmpje van de Moeialuitreiking :