bullet Voorstellen


2018
 • Evaluatie GFT-container januari - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Uitbreiding JAC januari - Katrien Somers, Dirk Smout

 • 2017
 • Groepsaankoop/verwijdering asbest oktober - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Opnieuw aanleggen Vaartstraat juni - Kevin Ooye, Dirk Smout
 • Aanstelling archivaris en documentbeheerder juni - Guy Van den Broek, Thomas Dekkers
 • Materiaalkeuze fietspad Over d`Aa mei - Dirk Smout, Guy Van den Broek
 • Verkeersafwikkeling Lonkasite februari - Agnes Broos, Tom Bevers
 • Oproep stamceldonors januari - Agnes Broos, Thomas Dekkers
 • Permanent toezicht Hemelrijkhal januari - Dirk Smout, Tom Bevers

 • 2016
 • Camera stoplicht Hoek december - Anne Somers, Dirk Smout
 • Blauwe zone Hoek september - Anne Somers, Dirk Smout
 • Subsidie luiers september - Katrien Somers, Thomas Dekkers
 • Fietspad Heikantstraat juni - Katrien Somers, Agnes Broos
 • Bouwplaatsen carnaval juni - Kevin Ooye, Dirk Smout
 • Stoerwoud Hemelrijk mei - Agnes Broos, Tom Bevers, Bob Konings
 • Speelterrein De Vennen mei - Robin Jacobs, Katrien Somers
 • Intrekking activeringsheffing april - Tom Bevers, Guy Van den Broek
 • Pop-upwinkels april - Kevin Ooye, Thomas Dekkers
 • Mobilhomeparking februari - Tom Bevers, Robin Jacobs
 • Fietsdoorgang Heuvelplein februari - Dirk Smout, Jasper Van Landeghem

 • 2015
 • Speelpleintje Sportpark december - Robin Jacobs, Jasper Van Landeghem
 • Fietspad Spillebeek december - Dirk Smout, Anne Somers
 • Fietspad Statieboske november - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Stoplicht Hoek november - Anne Somers, Agnes Broos
 • Verkeerssituatie Moerkantsebaan-Heikantlaan oktober - Veerle de Waal, Agnes Broos
 • Wifi gemeentehuis oktober - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Behoud rode beuk mei - Anne Somers, Guy Van den Broek
 • Voetpad Hondsberg mei - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Nieuw organigram gemeentebestuur mei - Tom Bevers, Robin Jacobs, Guy Van den Broek
 • Fietspad Zuidzijde Moerkantsebaan januari - Agnes Broos, Dirk Smout

 • 2014
 • Extra parkings voor personen met een beperking december - Veerle de Waal, Dirk Smout
 • Stopzetting procedure inperking inzagerecht november - Tom Bevers, Fractie N-VA/PLE
 • Afkoppeling elektriciteit september - Robin Jacobs, Kevin Ooye
 • Afvoeren boeken september - Veerle de Waal, Agnes Broos
 • Repetitieruimte augustus - Tom Bevers, Robin Jacobs
 • Bespreking conceptnota Ringland 2 augustus - Guy Van den Broek, Dirk Smout
 • Tegemoetkoming standhouders bij onbereikbaarheid juni - Anne Somers, Tom Bevers
 • Oprichting bedrijfsverzamelgebouw mei - Kevin Ooye, Guy Van den Broek
 • Verhoging verkeersveiligheid Nieuwstraat mei - Robin Jacobs, Tom Bevers
 • Voorrangsregeling kleuterscholen mei - Agnes Broos, Katrien Somers
 • Aanpassing huur wc-wagen mei - Anne Somers, Dirk Smout
 • Uitstel reglement begeleide werkposten en zorgboerderijen april - Dirk Smout, Guy Van den Broek
 • Fietsbeugels en verlichting aan Sporthal Hemelrijk februari - Bob Konings, Joris Vergouwen
 • Plaatsing vaste afsluiting langs terrein douaneloods februari - Tom Bevers, Robin Jacobs, Anne Somers, Bob Konings
 • Informatieavond ontruiming begraafplaatsen februari - Guy Van den Broek, Dirk Smout
 • Register briefwisseling - inzagerecht januari - Tom Bevers, Robin Jacobs
 • Levenslang en aanpasbaar wonen januari - Guy Van den Broek, Veerle de Waal
 • Verslagen en adviezen adviesraden januari - Dirk Smout, Agnes Broos
 • Beantwoorden brieven januari - Tom Bevers, Robin Jacobs
 • Fietstunnel Veldweg januari - Brigitte Van Aert (CD&V), Agnes Broos, Guy Van den Broek

 • 2013
 • Amendementen Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 december - Fractie N-VA/PLE
 • Indeling in snelheidszones november - Kevin Ooye, Katrien Somers
 • Bomenteller november - Guy Van den Broek, Geert Vandekeybus
 • Overdracht terrein samen-tuinen naar gemeente november - Anne Somers, Robin Jacobs
 • Beveiliging einde fietspad Nieuwmoersesteenweg november - Agnes Broos, Tom Bevers
 • Fietsoversteek Heuvelplein november - Guy Van den Broek, Dirk Smout
 • Toegankelijk maken en opwaarderen Heuvelhal september - Geert Vandekeybus, Guy Van den Broek
 • Fietspad Schanker - Over dŽAa september - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Streaming gemeenteraad september - Robin Jacobs, Tom Bevers
 • Sneeuwstraten september - Agnes Broos, Katrien Somers
 • Aanpak klachten windmolens augustus - Guy Van den Broek, Dirk Smout
 • Werken Moerkantsebaan augustus - Anne Somers, Dirk Smout
 • Petanquebaan lokaal dienstencentrum augustus - Kevin Ooye, Robin Jacobs
 • Verloningsbeleid augustus - Tom Bevers, Guy Van den Broek
 • Inleefreis Witzenberg juni - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Herziening woonproject Schildershof mei - Guy Van den Broek, Tom Bevers
 • Parkeerplaatsen vrachtwagens en autobussen mei - Anne Somers, Kevin Ooye
 • Waterafvoer Woonbos mei - Tom Bevers, Geert Vandekeybus
 • Fietspad De Vondert mei - Geert Vandekeybus, Guy Van den Broek
 • Lokaal KLJ Hoek maart - Anne Somers, Dirk Smout
 • Vernieuwing bestuursorganen AGB maart - Tom Bevers, Guy Van den Broek
 • Buurtweg 79 maart - Agnes Broos, Kevin Ooye
 • Overdekte afscheidsruimte kerkhoven maart - Robin Jacobs, Tom Bevers
 • Kabel in het woonbos februari - Kevin Ooye, Robin Jacobs
 • Actieplan "Geire Bij" februari - Anne Somers, Geert Vandekeybus
 • Aanpak parkeerproblemen station januari - Agnes Broos, Tom Bevers
 • Folder bij Kobiecheques januari - Robin Jacobs, Geert Vandekeybus
 • Planbatenheffing woonbos januari - Tom Bevers, Dirk Smout

 • 2012
 • Intrekking RUP Bedrijventerrein Over dŽAa november - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Fietsroute Beliestraat/Hofstraat - Over d'Aa september - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Schoolomgeving Maststraat-Leemstraat september - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Petanquebaan bij het lokaal dienstencentrum augustus - Tom Bevers, Kevin Ooye
 • Indeling in snelheidszones augustus - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Inclusieve kindergemeenteraad augustus - Katrien Somers, Geert Vandekeybus
 • Verbetering wandelomgevingen juli - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Opwaardering Heuvelhal mei - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Interactieve activiteitenkalender mei - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Informatiecampagne weekendzone maart - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Gemeentelijke administratieve sancties februari - Tom Bevers, Dirk Smout
 • Project bebossing Schriek februari - Katrien Somers, Geert Vandekeybus
 • Verlenging fietspad Moerkantsebaan februari - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Diensthoofd openbare werken januari - Tom Bevers, Dirk Smout
 • Instap klimaatneutrale organisatie januari - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus, Philip Peeters (Groen!)

 • 2011
 • Amendementen bij de begroting 2012 en het financieel meerjarenplan 2012-2014 december - Fractie N-VA/PLE
 • Ruiternetwerk november - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Betaling containerpark zelfstandigen november - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Uitvoering besluit intranet november - Dirk Smout, Willy Heymans (Open Vld)
 • Muziek-CD's in de bibliotheek oktober - Dirk Smout, Katrien Somers
 • Verdere versterking uitleendienst oktober - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Herplaatsing gedenkplaat Broer september - Geert Vandekeybus, Tom Bevers
 • Ondersteuning tienerfuiven september - Kevin Ooye, Katrien Somers
 • Middenstraat september - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Belastingvermindering juni - Tom Bevers, Willy Heymans (Open Vld)
 • Gierzwaluwkasten gemeentehuis juni - Geert Vandekeybus, Dirk Smout
 • Zebrapaden juni - Kevin Ooye, Katrien Somers
 • Geluidsbegrenzing april - Eddy Mertens (sp.a), Tom Bevers
 • Bespreking verkeersproblemen met Vlaams Gewest april - Kevin Ooye, Dirk Smout
 • Volwaardig lokaal dienstencentrum april - Tom Bevers, Katrien Somers, Thomas Dekkers, Suzanne Kerstens
 • Oplaadpunten elektrische fietsen april - Geert Vandekeybus, Tom Bevers
 • Variabele zone-30 aan Muzarto april - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Schone kleren maart - Geert Vandekeybus, Dirk Smout
 • Aanpak tunneltje Veldweg maart - Kevin Ooye, Dirk Smout
 • Ondersteuning startende ondernemingen maart - Tom Bevers, Katrien Somers
 • Herinrichting kruispunt Stationsstraat/Kloosterstraat februari - Tom Bevers, Dirk Smout
 • Verkeersremmende maatregelen Achterstraat februari - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Snelheidsbeperking Steenpaal/Heiblok februari - Dirk Smout, Kevin Ooye

 • 2010
 • Amendementen RUP Nieuwstraat Oost december - Tom Bevers, Kevin Ooye, Philip Peeters (Groen!)
 • Vaartstraat december - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Locatie vriendschapswegwijzer december - Dirk Smout, Philip Peeters (Groen!)
 • Amendementen bij de begroting 2011 en het financieel meerjarenplan 2011-2014 november - Fractie N-VA/PLE
 • Daluurtarief buiten de Heuvelhal oktober - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Afsluiten begraafplaatsen september - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Terbeschikkingstelling Sportkaffee augustus - Katrien Somers, Geert Vandekeybus
 • Volwaardige vrachtwagenparking juni - Tom Bevers, Katrien Somers
 • Boogschietruimte juni - Geert Vandekeybus, Dirk Smout
 • Toegankelijkheid gemeentehuis voor blinden en slechtzienden mei - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Reglement "Wonen in eigen streek" maart - Dirk Smout, Katrien Somers
 • Herstel daken Essens onroerend erfgoed maart - Philip Peeters (Groen!), Tom Bevers
 • Gebruik leidingwater maart - Tom Bevers, Geert Vandekeybus
 • Fietssuggestiestroken maart - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Regionale cultuurkalender maart - Geert Vandekeybus, Kevin Ooye
 • Opmaak budget 2009 januari - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Planning zoutstrooien januari - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Overlaging Zandfort januari - Tom Bevers, Katrien Somers
 • Optimale benutting bedrijfsruimte januari - Willy Hoppenbrouwers (Open Vld), Philip Peeters (Groen!), Katrien Somers, Tom Bevers

 • 2009
 • Tariefvermindering jeugdsporten december - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Zichtbaarheid huisnummers december - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Investering uitleendienst november - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Amendementen bij de begroting 2010 en het financieel meerjarenplan 2010-2014 november - Fractie N-VA/PLE
 • Ordening en inventarisering archief Heemkundige Kring oktober - Thomas Dekkers, Tom Bevers
 • Uitbreiding reglement zorgboerderijen tot alle begeleide werkposten september - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Uitbreiding gemeentehuis september - Willy Heymans (Open Vld), Kevin Ooye, Philip Peeters (Groen!), Brigitte Quick (CD&V), Dirk Smout
 • Beperking bouw appartementen augustus - Dirk Smout, Katrien Somers
 • Vrijstelling opcentiemen onroerende voorheffing augustus - Katrien Somers, Tom Bevers
 • Maatregelen Velodreef juni - Dirk Smout, Philip Peeters (Groen!)
 • Realisatie grondbank mei - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Verduistering Heuvelhal mei - Geert Vandekeybus, Kevin Ooye
 • Infopanelen landbouwbedrijven mei - Tom Bevers, Katrien Somers
 • Heraanleg Over dŽAa - fasering mei - Kevin Ooye, Dirk Smout
 • Bus Kerkeneind - Roosendaal april - Philip Peeters (Groen!), Kevin Ooye
 • Voorrangsweg Steenovenstraat april - Geert Vandekeybus, Katrien Somers
 • Uitbreiding subsidie gastgezinnen tot uitwisselingsstudenten april - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Onderzoek toekomst zwembad april - Dirk Smout, Katrien Somers
 • Snelheidsbeperking Scham maart - Tom Bevers, Kevin Ooye
 • Afdekking vloer Heuvelhal maart - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Toewijzingsreglement sociale koopwoningen maart - Dirk Smout, Katrien Somers
 • Historische canon en lessenpakket 850 jaar Essen januari - Geert Vandekeybus, Philip Peeters (Groen!)
 • Tussentijdse financiële rapportering januari - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Reglement en subsidie tegeltuintjes januari - Kevin Ooye, Katrien Somers

 • 2008
 • Heraanleg gedeelte Nolsebaan december - Kevin Ooye, Katrien Somers
 • Communicatie weekendzone december - Geert Vandekeybus, Dirk Smout
 • Ambtenaar werkgelegenheid en economie november - Tom Bevers, Willy Heymans (Open Vld)
 • Amendementen bij het budget voor 2009 november - Fractie N-VA/PLE
 • Rioleringsdossier - beheersafstand aan en inbreng in Iveg oktober - Tom Bevers, Philip Peeters (Groen!)
 • Administratiekosten Kobiecheques oktober - Geert Vandekeybus, Dirk Smout
 • Ruimte voor een lokaal voor KLJ Hoek september - Willy Heymans (Open Vld), Katrien Somers, Kevin Ooye
 • Hondenweide en hondentoiletten september - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Heraanleg Sint-Jansstraat september - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Herziening huishoudelijk reglement containerpark september - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Toelagen aan niet-gemeentelijke sociale organisaties augustus - Katrien Somers, Tom Bevers
 • Verkeerssituatie Sany Logistics Onmiddellijke uitvoering eerder genomen besluit augustus - Katrien Somers, Kevin Ooye
 • Intranet augustus - Willy Heymans (Open Vld), Dirk Smout
 • Hoogrendementsglas in het gemeentehuis juni - Geert Vandekeybus, Philip Peeters (Groen!)
 • Toewijzingscriteria bedrijfsterreine mei - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Rattenbestrijding mei - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Afkoppeling van hemelwaterafvoer mei - Tom Bevers, Philip Peeters (Groen!)
 • Beveiligde fietsenstalling station april - Philip Peeters (Groen!), Tom Bevers
 • Tuin en gracht Oude Pastorij april - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Verkeerssituatie Sany Logistics april - Katrien Somers, Kevin Ooye
 • Toeristisch fietspad Grensstraat - Mariabaan februari - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Combinatievloer Heuvelhal budgetwijziging 2008/1 - aanpassing raming februari - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Gemeentelijke informatie via sms januari - Katrien Somers, Tom Bevers

 • 2007
 • Amendementen bij het algemeen beleidsplan 2007-2013 december - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Amendementen bij de begroting 2008 en het financieel meerjarenplan 2008-2012 december - Fractie N-VA/PLE
 • Ondersteuning velden voetbalploegen buiten de KBVB november - Kevin Ooye, Tom Bevers
 • Ondersteuning buurtinformatienetwerken november - Dirk Smout, Geert Vandekeybus
 • Atletiekpiste november - Philip Peeters (Groen!), Geert Vandekeybus
 • Een officieel dorpslied voor Essen ?l oktober - Tom Bevers, Philip Peeters (Groen!)
 • Uitbreiding dienstverlening De Lijn oktober - Geert Vandekeybus, Kevin Ooye
 • Een officieel dorpslied voor Essen oktober - Philip Peeters (Groen!), Tom Bevers
 • Belastingvermindering september - Dirk Smout, Tom Bevers
 • Prijscompensatie restafvalzakken juni - Katrien Somers, Dirk Smout
 • Individuele waterzuivering na de zoneringsplannen juni - Tom Bevers, Geert Vandekeybus
 • Onderhoud wegen weekendzone juni - Geert Vandekeybus, Tom Bevers
 • Herbruikbare bekers zaal Rex juni - Katrien Somers, Kevin Ooye
 • Opwaardering Lijn 12 mei - Tom Bevers, Ludwig Caluwé (CD&V), Cis Dictus (sp.a)
 • Brussel-Halle-Vilvoorde mei - Tom Bevers, Dirk Smout
 • Straatnaamborden april - Philip Peeters (Groen!), Tom Bevers
 • Speelpleintje Hoek april - Katrien Somers, Kevin Ooye
 • Oversteekplaats fietsers Over d'Aa april - Dirk Smout, Kevin Ooye
 • Verkeersafwikkeling Vlaamse Poort (bis) april - Tom Bevers, Willy Hoppenbrouwers (Open Vld)
 • Spaarlampen april - Philip Peeters (Groen!), Geert Vandekeybus
 • Verkeersafwikkeling Vlaamse Poort maart - Tom Bevers, Willy Hoppenbrouwers (Open Vld)
 • Maintenance Valley Woensdrecht maart - Katrien Somers, Tom Bevers, Dirk Smout
 • Jeugdverblijfscentrum Paviljoen maart - Tom Bevers, Dirk Smout
 • Subsidiëring van zonnepanelen maart - Kevin Ooye, Geert Vandekeybus
 • Sportvloer Heuvelhal januari - Dirk Smout, Philip Peeters (Groen!), Geert Vandekeybus
 • Overheveling sociale toelagen januari - Tom Bevers, Katrien Somers
 • Begraafplaatsen : herdenkingsmuur januari - Dirk Smout, Kevin Ooye

 • 2006
 • Project buurtwinkels juli - Dirk Smout
 • Variabele zone-30 juli - Dirk Smout
 • Randvoorwaarden nieuwe sporthal juni - Fons Tobback, Dirk Smout
 • Een nieuwe sportvloer in de Heuvelhal of niet ? januari -
 • Avondopening gemeentehuis januari - Fons Tobback

 • 2005
 • Overname jeugdvormingswerker december - N-VA/PLE, sp.a, Groen!
 • Afschaffing verhaalbelastingen september - Dirk Smout
 • Wijziging marktreglement - vrijhouden Nieuwstraat april - Dirk Smout
 • Afschaffing sluitingsuur - invoering muziekstopuur april - Dirk Smout
 • Aanvullend reglement zaal Rex januari - Dirk Smout

 • 2004
 • Sociale toelage huisvuil december - Jeroen Clous (sp.a), François Veraart (sp.a), Tom Bevers
 • Invulling participatiesubsidies en aanpassing participatiecheques mei - Maria Ansoms (CD&V), Tom Bevers
 • Amendement BPA NMBS-site mei - PLE, Groen!
 • Zaalsportinfrastructuur in onze gemeente mei - PLE, Groen!
 • Evaluatieformulieren zaal Rex maart - Fons Tobback

 • 2003
 • Gemeentelijk archievenbeleid december - Johan Van Oers (Groen!), Gaston Van Tichelt (CD&V), Fons Tobback
 • Woonruimte verwerven is zuurstof geven augustus - Jeroen Clous (sp.a), François Veraart (sp.a), Tom Bevers
 • cursussen "Pensionering : een nieuwe start" maart - Fons Tobback
 • Wegwijzers maart - Dirk Smout
 • Participatiecheque voor jongeren maart - Tom Bevers

 • 2002
 • Culturele centra september - Johan Van Oers (Groen!), Fons Tobback
 • Geschenkpakket "Essen en de Wereld" augustus - Johan Van Oers (Groen!), Fons Tobback
 • Toegankelijkheid gemeentelijke website voor mensen met een visuele of leeshandicap juni - Dirk Smout, Fons Tobback
 • Brochure wijkactiviteiten mei - Johan Van Oers (Groen!), Fons Tobback
 • Speelruimteplan april - Dirk Smout, Fons Tobback

 • 1999
 • Herziening dubbelbelastingverdrag met Nederland november - Dirk Smout
 •