Onze peiling

Sinds vorig jaar wordt het GFT in de zomer, net zoals in de winter, maar één keer om de twee weken opgehaald.

Dat is voldoende.
39,3%
In de zomer is een wekelijkse ophaling toch beter.
60,7%
28 stemmen uitgebracht

Essen doet niet mee aan de `buurtbus` in de buurgemeenten, die onder meer langs Klina en Berkenbeek komt.

Gemeenten moeten niet voor bussen zorgen, dat moet De Lijn doen.
37,0%
Het is goed dat Essen even afwacht om te zien hoe het in de buurgemeenten loopt.
18,5%
De Essenaren vragen al jaren om een bus naar Klina, en nu de mogelijkheid er is, doet het gemeentebestuur niet mee. Onbegrijpelijk !
44,4%
27 stemmen uitgebracht

Recent gebeurden er een reeks inbraken in Essen. Hebben het gemeentebestuur en de politie daarop gepast gereageerd ?

Ja, er werden extra agenten ingezet en er zijn ook enkele inbrekers opgepakt. Meer konden ze niet doen.
15,0%
Het is goed dat er enkele inbrekers zijn gevat, maar extra politie en meer preventie blijven nodig.
15,0%
Dat er enkele inbrekers zijn opgepakt is toevallig. Er moet een veel sterkere politie-aanwezigheid komen en de BINs moeten meer middelen krijgen.
70,0%
20 stemmen uitgebracht

Aan de fietsenparkings in de stations komen camera's. Zullen die helpen tegen fietsdiefstallen ?

Ja, er zullen minder fietsen gestolen worden en de fietsendieven zullen sneller worden opgepakt.
31,6%
Potentiële dieven zullen afgeschrikt worden en gaan dan wellicht elders op zoek naar fietsen.
47,4%
Neen, camera's helpen niet. Dieven laten zich er niet door afschrikken, en de beelden volstaan nooit om iemand op te pakken.
21,1%
19 stemmen uitgebracht

In welk materiaal zou u het nieuwe fietspad langs Over d'Aa aanleggen ?

In asfalt.
47,1%
In beton.
23,5%
In speciale klinkers die geschikt zijn voor fietspaden.
17,6%
In gewone klinkers.
2,0%
In stoeptegels.
9,8%
51 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de mogelijke nieuwe verkaveling in de Heikantlaan ?

Goed dat er extra bouwmogelijkheden komen in Essen ! Hoe meer, hoe liever.
34,6%
Bouwgrond is bouwgrond, en het moet altijd mogelijk zijn om daarop te bouwen.
30,8%
Er mogen enkele woningen komen, maar er blijft best zo veel mogelijk groen.
19,2%
Er is de voorbije jaren al meer dan genoeg gebouwd in Essen. Dit moet groene ruimte blijven.
15,4%
104 stemmen uitgebracht

De Wildertste gemeentelijke lagere school "WIGO Sint-Jan" heet vanaf nu gewoon "WIGO". Wat vindt u daarvan ?

Dat is logisch. Namen van heiligen horen niet thuis in het openbare leven. Ook de Sint-Jansstraat verandert best van naam.
5,9%
De Sint-Jansstraat mag blijven, maar in een school moet iedereen zich thuisvoelen. Goed dat de "Sint-Jan" geschrapt werd.
17,6%
Ik wist niet eens dat de school "Sint-Jan" heette. Vanwaar al die drukte ?
32,4%
We moeten het katholieke erfgoed koesten. De naam had moeten blijven.
44,1%
34 stemmen uitgebracht

Op 13 augustus start de laatste etappe van de BinckBank Tour in Essen. Wat denkt u daarvan ?

Ik kijk er al naar uit !
35,3%
Het zegt me niets, maar ik heb er ook niets op tegen.
5,9%
Weeral een hele dag verkeershinder !
5,9%
De 30.000 EUR die het gemeentebestuur hiervoor over heeft, zou beter naar de Essense verenigingen gaan.
52,9%
34 stemmen uitgebracht

Zou u in Nederland willen werken ?

Neen, dat nooit.
39,4%
Alleen als ik hier geen baan vind.
12,1%
Voor mij maakt het niets uit.
39,4%
Ik zou heel graag in Nederland werken.
9,1%
Ik werk al in Nederland.
0,0%
33 stemmen uitgebracht

Waar in Essen mogen er volgens u nog extra appartementen bij worden gebouwd ?

Overal.
41,2%
Minstens in heel Essen-Centrum.
5,9%
Alleen in de Stationsstraat, de Nieuwstraat en rond het station.
0,0%
Alleen in de Nieuwstraat.
11,8%
Nergens meer.
41,2%
17 stemmen uitgebracht

Waarop zal de Essenaar volgens u nog het langst moeten wachten ?

Een camera bij de verkeerslichten van Hoek
3,6%
De heraanleg van Over d`Aa
32,1%
De heraanleg van de doortocht van de Kalmthoutsesteenweg in Wildert
35,7%
De heraanleg van het Heuvelplein
28,6%
28 stemmen uitgebracht

Hoe kunnen de fietsenstallingen aan de Essense stations het best beveiligd worden ?

Mat bewakingscamera's.
50,0%
Met fietskluizen.
11,1%
Met een elektronische toegangspoort.
19,4%
Met een toezichter die een oogje in het zeil houdt.
5,6%
Dat is allemaal niet nodig. Een fiets die op slot ligt, wordt niet gestolen.
13,9%
36 stemmen uitgebracht

Hoe moet het gemeentebestuur met wegwerpluiers omgaan ?

In de zwarte bak laten stoppen, en daarvoor de volle pot aanrekenen. Wie wil besparen, kan op herbruikbare luiers overschakelen.
69,4%
In de zwarte bak laten stoppen, maar een compenserende subsidie voorzien voor ouders en mensen met incontinentie.
16,7%
Afzonderlijk ophalen aan een lager tarief.
13,9%
36 stemmen uitgebracht

Hoe kijkt u aan tegen de mogelijke komst van een kwekerij voor 80.000 kippen in Vissenheuvel ?

Dat is goed. De landbouw moet in een landelijke gemeente als Essen alle kansen krijgen.
21,9%
Een kippenkwekerij hoort hier niet thuis. Die kan elders worden gebouwd.
28,1%
De hele vleesindustrie zou beter meteen helemaal opgedoekt worden.
50,0%
96 stemmen uitgebracht

Wie moet ervoor zorgen dat de carnavalsverenigingen in Essen een plaats vinden om hun wagens te bouwen ?

Dat is een taak voor het gemeentebestuur.
10,3%
Dat is een taak voor de verenigingen zelf, maar het gemeentebestuur moet hen wel zoveel mogelijk daarbij helpen.
41,4%
Dat is een taak voor de verenigingen zelf, het gemeentebestuur hoeft daar niet in tussen te komen.
31,0%
De carnavalsstoet is helemaal achterhaald, ze zouden daar beter mee stoppen.
17,2%
29 stemmen uitgebracht

Wat is de beste plaats om een groot, avontuurlijk speelplein te realiseren in Essen ?

Aan de Oude Pastorij.
20,6%
In Sportpark Hemelrijk.
52,9%
Ergens anders.
2,9%
Er zijn al speelpleinen genoeg in Essen.
23,5%
34 stemmen uitgebracht

Wat moet er met Spijker gebeuren ?

De winkels en bedrijven geleidelijk afbouwen en er terug landbouwgebied van maken.
5,4%
De winkels en bedrijven die er zijn behouden, maar geen nieuwe toestaan.
16,2%
Nieuwe winkels en bedrijven de kans geven om er zich te vestigen.
78,4%
37 stemmen uitgebracht

Er komen verkeerslichten op de hoek van Stationsstraat, Molenstraat en Kloosterstraat. Wat vindt u daarvan ?

Een goede zaak. Ze hadden er al veel langer moeten staan.
34,1%
Een slechte zaak. Nu gaat het verkeer daar nog minder vlot verlopen.
65,9%
44 stemmen uitgebracht

Wat zijn uw eerste ervaringen met het afsluiten van het Heuvelplein ?

Ik ben erg tevreden. Alles loopt gesmeerd !
52,9%
Het afsluiten is goed, maar er moeten nog verbeteringen gebeuren aan het plein en in de zijstraten.
10,3%
Ik hoop dat het zo snel mogelijk terug open gaat !
36,8%
174 stemmen uitgebracht

Het gemeentebestuur rekent 100 EUR per dag aan voor het gebruik van een gemeentelijke WC-wagen. Voor wie moet dat gratis worden ?

Voor niemand.
20,6%
Voor buurtcomités die zich engageren om de speelpleintjes of het groen in hun wijk te onderhouden.
8,8%
Voor alle verenigingen die met vrijwilligers werken.
35,3%
Voor alle niet-commerciële gebruikers.
26,5%
Voor iedereen.
8,8%
34 stemmen uitgebracht

Wat moet er met het rode licht in Hoek gebeuren ?

Niets. Het staat er goed zo.
9,1%
Er moet een camera komen die alle overtredingen registreert zodat ze beboet worden.
27,3%
Het licht wordt beter terug weggehaald.
63,6%
44 stemmen uitgebracht

Het huisvuil wordt binnenkort opgehaald met grijze bakken, u betaalt dan per kilo die wordt opgehaald.

Daar ben ik blij mee. Een bak is veel handiger dan een zak !
12,5%
Daar ben ik blij mee. Het is veel eerlijker dat iedereen betaalt op basis van het gewicht aan opgehaald vuil.
19,6%
Voor mij hoeft het niet. Het gaat alleen de kostprijs verhogen.
28,6%
Voor mij hoeft het niet. Nog meer administratieve rompslomp. Een zak kopen en op straat zetten is veel eenvoudiger.
39,3%
56 stemmen uitgebracht

Wat zijn uw eerste ervaringen met het schoolzwemmen buiten Essen ?

Erg goed : de scholen hebben een volwaardige oplossing gevonden.
22,7%
Redelijk goed, maar er zijn wel wat aanpassingsproblemen zoals het busvervoer.
9,1%
Eerder slecht : ik vrees dat mijn kinderen toch een stuk minder goed zullen leren zwemmen of dat ik ze zelf extra lessen zal moeten betalen.
68,2%
22 stemmen uitgebracht

Waar zou Aldi in Esen volgens u moeten komen ?

Liefst gewoon op de huidige locatie.
25,4%
In Heikant, op de plaats van de voormalige houtzagerij.
13,4%
In Horendonk, op de terreinen waar voorheen DHL zat en nu Sany Logistics is gevestigd.
20,9%
Aan de grens, tegenover het Kerkeneind.
31,3%
Ik winkel daar eigenlijk nooit en vind het niet zo belangrijk.
9,0%
67 stemmen uitgebracht

In 2014 kwam er volgens het schepencollege geen enkele klacht over de werking van het gemeentebestuur binnen in het gemeentehuis. Vindt u dat geloofwaardig ?

Waarom niet ? Er gaat zo goed als nooit iets mis.
4,8%
Wellicht moeten er toch wat meer van de meldingen die binnenkomen ook als een echte "klacht" worden beschouwd.
38,1%
Typisch. Klachten worden gewoon genegeerd of gaan in de doofpot.
57,1%
21 stemmen uitgebracht

Hoe denkt u over de mogelijke afsluiting van de verbinding tussen Heuvelplein en Watermolenstraat ?

Een goed idee. Veilig voor de fietsers en het Heuvelplein kan een gezellig plein worden.
39,1%
Eenrichtingsverkeer in de Watermolenstraat volstaat, liefst in de richting van Horendonk.
6,5%
Eenrichtingsverkeer in de Watermolenstraat volstaat, liefst in de richting van Essen.
13,0%
Niet doen, dan gaat er te veel verkeer door Essendonk en andere zijstraten rijden.
23,9%
Niet doen, dan wordt Horendonk van Essen afgesloten.
17,4%
46 stemmen uitgebracht

Het gemeentebestuur wil het gebruik van de parkeerschijf in de Stationsstraat ("blauwe zone") opnieuw gaan controleren.

Dat is meer dan terecht !
35,1%
Dat is goed, maar voor de bewoners moet een uitzondering worden voorzien.
40,5%
Nog meer regels ! Ze zouden die blauwe zone beter afschaffen.
24,3%
37 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van het gebruik van confetti bij het Essense carnaval ?

Dat hoort er nu eenmaal bij. Geen carnaval zonder confetti !
47,4%
Het zou best met mate gebruikt worden, want het zorgt toch wel voor veel afval.
13,2%
Voor mij mag het gerust verboden worden. Feest vieren kan toch ook zonder de straten te vervuilen !
39,5%
38 stemmen uitgebracht

Hoe reageert u op petities die u worden voorgelegd ?

Eigenlijk teken ik altijd, vaak zonder goed te weten wat.
7,5%
Ik zorg dat ik er toch minstens in het algemeen achter sta vooraleer ik teken.
20,8%
Ik ga eerst goed na waarover het gaat vooraleer ik mijn handtekening wel of niet zet.
66,0%
Ik teken zo goed als nooit een petitie.
5,7%
53 stemmen uitgebracht

CD&V en sp.a willen een activeringsheffing, een belasting op onbebouwde percelen, invoeren.

Terecht ! Alle bouwgrond die niet wordt gebruikt moet belast worden.
3,2%
Goed om speculatie tegen te gaan, maar grond die wordt voorbehouden voor (klein)kinderen moet buiten schot blijven.
16,1%
Wat is het nut daarvan ? Dat gaat niet helpen om de grondprijzen te doen dalen.
16,1%
Niet doen ! Essen is al meer dan genoeg volgebouwd, wat extra open ruimte kan geen kwaad.
64,5%
31 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de straatverlichting in Essen ?

In mijn straat is er voldoende licht.
29,4%
In mijn straat zijn er wel voldoende straatlantaarns, maar ze branden te weinig.
23,5%
In mijn straat zijn er niet genoeg straatlantaarns.
0,0%
Mijn straat zou het best met wat minder licht kunnen stellen.
47,1%
17 stemmen uitgebracht

Bent u voldoende geïnformeerd over de mogelijke afkoppeling van de elektriciteit deze winter ?

Welke afkoppeling ? Ik weet van niets.
0,0%
Ik heb wel iets gehoord en gelezen, maar ik heb geen idee wat voor mij de gevolgen zouden kunnen zijn.
28,1%
Ik heb voldoende algemene informatie, maar specifiek voor mijn gemeente of mijn buurt mag het nog wat preciezer.
28,1%
Ik heb alle informatie gekregen die ik nodig heb.
12,5%
Zijn ze er weer met die afkoppeling ? We zijn er nu wel genoeg mee om de oren geslagen.
31,3%
32 stemmen uitgebracht

Wanneer hebt u voor het laatst in een openbare telefooncel getelefoneerd ?

Minder dan 3 maanden geleden
0,0%
Minder dan een jaar geleden
0,0%
Minder dan drie jaar geleden
0,0%
Meer dan drie jaar geleden
100,0%
32 stemmen uitgebracht

Hoe denkt u over de beslissing van het OCMW om het strijkatelier "Essen Rimpelvrij" te sluiten ?

Ik ben het ermee eens : er zijn strijkateliers in de privésector, de overheid moet hier niet in investeren.
65,4%
Ik ben het hier niet mee eens : de overheid moet ook voor tewerkstelling zorgen en mag best ook wat diensten voor werkende mensen aanbieden.
15,4%
Maakt niets uit, ik strijk toch liever zelf.
19,2%
26 stemmen uitgebracht

Moet het Essense gemeentebestuur zorgen voor een gebouw waar startende bedrijven ruimte kunnen huren ?

Ja, de gemeente moet alles doen wat ze kan om werkgelegenheid aan te trekken.
78,9%
Neen, bedrijven moeten zelf op zoek gaan naar ruimte voor hun activiteiten.
15,8%
Neen, in een landelijke woongemeente als Essen horen bedrijven eigenlijk niet thuis.
5,3%
19 stemmen uitgebracht

In Hollands Diep (Nispen) wordt een varkenskwekerij uitgebreid, vlak bij Essen. Daarover werd Essen niet geraadpleegd.

Dat is normaal. Elk land moet zijn eigen zaken regelen.
23,5%
Dat kan toch niet. In Europa moet zoiets grensoverschrijdend worden aangepakt.
76,5%
17 stemmen uitgebrachtHoe zou u Over d´Aa opnieuw aanleggen ?
4,4%
Met één fietspad aan de zuidkant (zoals nu)
28,9%
Met één fietspad aan de noordkant
20,0%
Met in elke richting een fietspad
37,8%
Zonder afzonderlijk fietspad, maar met een bredere weg en fietssuggestiestroken
8,9%
45 stemmen uitgebracht

Doen CD&V en sp.a met de sluiting van het zwembad die tegen hun programma ingaat aan kiezersbedrog ?

Neen, ze hebben nu informatie die ze vóór de verkiezingen niet hadden.
15,8%
Neen, het is normaal dat partijen na de verkiezingen van idee veranderen.
0,0%
Ja, ze hebben de kiezers bedrogen.
84,2%
19 stemmen uitgebracht

Wat zijn uw ervaringen met brieven en e-mails aan het Essense gemeentebestuur ?

Ik krijg altijd netjes op tijd een degelijk antwoord.
36,8%
Meestal gaat het goed, maar soms blijft een antwoord uit of is het naast de kwestie.
31,6%
Ik hoor vaak niets of het probleem wordt niet opgelost.
21,1%
Ik heb nog nooit een antwoord gekregen.
5,3%
Ik heb de laatste jaren geen brief of mail naar de gemeente gestuurd.
5,3%
19 stemmen uitgebracht

Welke Essense kerk mag zeker geen andere bestemming krijgen ?

O.L.Vrouw Essen-Centrum
13,7%
St.-Antonius Statie
45,1%
St.-Pieter Hoek
5,9%
St.-Vincentius a Paulo Horendonk
9,8%
St.-Jan Baptist Wildert
3,9%
Geen enkele kerk mag een andere bestemming krijgen.
21,6%
51 stemmen uitgebracht

Welke besparingsmaatregel mag het Essense gemeentebestuur absoluut NIET nemen ?

Het zwembad sluiten.
54,5%
De wijkbibliotheken in Wildert, Horendonk en Heikant sluiten.
27,3%
De Kobiecheques afschaffen.
4,5%
De gemeentelijke administratie vereenvoudigen.
4,5%
Het schepencollege verkleinen.
9,1%
44 stemmen uitgebracht

Hoe kijkt u tegen de mogelijke komst van bijkomende windmolens in Essen aan ?

Geen bezwaar, groene energie is erg belangrijk.
17,4%
Vooraleer er nieuwe komen moeten eerst de problemen met de molens in Rijkmaker allemaal opgelost zijn.
16,3%
Windmolens horen hier helemaal niet thuis !
66,3%
86 stemmen uitgebracht

Wat moet er met de spoorwegovergangen in onze gemeente gebeuren ?

Die zijn nodig voor het verkeer - ze moeten zo veel mogelijk behouden blijven.
25,6%
Die zijn erg gevaarlijk - ze moeten zo veel mogelijk weg.
39,5%
Ze moeten zoveel mogelijk door een brug of een tunnel vervangen worden.
34,9%
43 stemmen uitgebracht

Wat moet er met zwembad De Vennen gebeuren ?

Het gemeentebestuur moet zwaar investeren in het bestaande bad.
11,1%
Er moet een nieuw zwembad komen in Essen.
37,8%
Een nieuw zwembad kan ook samen met één van de buurgemeenten gebouwd worden.
33,3%
Essen heeft geen zwembad nodig.
17,8%
45 stemmen uitgebracht

Wat moet er gebeuren met de Quarantainestallen ?

Het gemeentebestuur moet het terrein aankopen.
14,8%
Het gemeentebestuur moet mee zoeken naar een nieuwe bestemming.
59,3%
Ze moeten gewoon terug open zoals vóór 1 juli.
3,7%
Breek die oude gebouwen toch af !
22,2%
27 stemmen uitgebracht

Op 4 augustus komt Vlaanderen Muziekland naar de Paterstuin van het College aan Rouwmoer.

Een héél goede zaak voor Essen.
28,2%
Vlaanderen Muziekland is welkom in onze gemeente, maar toch niet in dat mooie stukje groen !
38,5%
Dat soort evenementen is niets voor Essen, ons belastinggeld kan beter anders worden besteed.
33,3%
39 stemmen uitgebracht

Het gemeentebestuur organiseert dit najaar een inleefreis naar Witzenberg (Zuid-Afrika). Hoe denkt u erover ?

Ik ben van plan om mee te gaan !
6,3%
Goed dat het georganiseerd wordt, maar het is niets voor mij.
2,1%
Ik heb er geen probleem mee, zolang alle deelnemers maar hun eigen kosten betalen.
62,5%
Zo'n reis is nergens voor nodig !
29,2%
48 stemmen uitgebracht

Wat hoort er in het Essense gemeentehuis te hangen ?

Portretten van het koningspaar en kruisbeelden, zoals dat nu het geval is.
28,3%
Wel portretten van de koning en de koningin, maar geen kruisbeelden.
13,2%
Wel kruisbeelden, maar geen koning of koningin.
7,5%
Geen kruisbeelden, geen koningspaar.
50,9%
53 stemmen uitgebracht

Op 15 augustus wordt de start van de vijfde etappe van de Enecotour in Essen gegeven. Daarvoor telt het gemeentebestuur 15.000 EUR neer. Wat vindt u daarvan ?

Een goede zaak om Essen op de kaart te zetten.
28,6%
Geldverspilling.
71,4%
Maakt mij niets uit.
0,0%
42 stemmen uitgebracht

Wat is de moeilijkste vraag waar het nieuwe gemeentebestuur op moet antwoorden ?

Wat met de aangekochte loods in Hemelrijk ?
12,1%
Komt er een nieuw zwembad ?
18,2%
Hoe meer doen met minder geld en personeel ?
36,4%
Hoe houden we Essen landelijk en betaalbaar ?
21,2%
Hoe zorgen we voor veiliger verkeer ?
12,1%
33 stemmen uitgebracht

Waardoor laat u uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober het meest bepalen ?

Door de lijsttrekkers van de Essense partijen.
7,3%
Door hun volledige kandidatenlijsten.
19,5%
Door hun verkiezingsprogramma's.
29,3%
Door het werk dat de partijen in de voorbije zes jaar in Essen hebben geleverd.
31,7%
Door de nationale politiek.
12,2%
41 stemmen uitgebracht

Hoe moet de Essense kindergemeenteraad worden samengesteld ?

Alleen met kinderen uit de Essense scholen, zoals nu.
15,4%
Ook met Essense kinderen die buiten de gemeente naar school gaan.
76,9%
Met rechtstreekse verkiezingen, net zoals de echte gemeenteraad.
7,7%
39 stemmen uitgebracht

Wanneer zou het toegelaten moeten zijn om in Essen het gras af te rijden ?

Altijd
51,3%
Alleen overdag
14,5%
Alleen overdag op weekdagen en op zaterdag
26,3%
Alleen overdag op weekdagen
6,6%
Alleen als het echt te lang is
1,3%
76 stemmen uitgebracht

Hoe ziet u de toekomst van zaal Rex ?

Een fuifzaal zoals nu.
16,7%
Een toneelzaal.
61,1%
Afbreken, en woningen bouwen.
18,5%
Nog iets anders mee doen.
3,7%
54 stemmen uitgebracht

Wat zou de beste ingreep zijn om Stationsstraat en Nieuwstraat aantrekkelijker te maken als winkelstraten ?

Meer parkings aanleggen.
40,4%
Meer plaats geven aan de fietsers en wandelaars.
29,8%
Meer bloembakken en beplanting voorzien.
3,5%
Niets. Ik winkel toch liever ergens anders.
26,3%
57 stemmen uitgebracht

Waaraan stoort u zich het meest in Essen ?

Zwerfvuil
29,7%
Geluidsoverlast
9,5%
Hondenpoep
35,1%
Vandalisme
17,6%
Andere overlast
8,1%
74 stemmen uitgebracht

In de dagen vóór en na Nieuwjaar wordt in de Essense straten veel vuurwerk afgestoken, terwijl het eigenlijk alleen net na middernacht op 1 januari toegelaten is.

Daar heb ik geen problemen mee.
30,6%
Dat vind ik erg storend.
25,0%
Afsteken tot daar aan toe, maar de opslag van vuurwerk in Essen baart me wel zorgen.
12,5%
Ik zie al het vuurwerk liefst uit onze gemeente verdwijnen.
31,9%
72 stemmen uitgebracht

Hoe zou u de nieuwe tennisterreinen in het Sportpark aanleggen ?

In gravel, zoals voorzien : dat kost minder en is goed bespeelbaar.
20,9%
In kunststof : er kan langer op worden gespeeld, het is duurzamer en gemakkelijker te onderhouden.
30,2%
Niet. Er worden zo al genoeg tennisvelden aangelegd in Essen, het gemeentebestuur moet dat niet doen.
48,8%
43 stemmen uitgebracht

Hoeveel aandacht moet EssenInfo aan de gemeenteraad besteden ?

Er zou van alle vergaderingen een degelijk verslag in moeten staan.
60,6%
Alleen als er iets voor de inwoners van belang is, moet het erin komen.
15,2%
InfoEssen moet neutraal zijn en dus zouden er beter helemaal geen politici of politiek nieuws in staan.
24,2%
33 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de nachtwinkels in Essen ?

Goed dat ze er zijn !
24,6%
Er moeten er niet te veel komen en ze moeten beter worden gecontroleerd.
36,1%
Ik zie ze het liefst terug verdwijnen.
39,3%
61 stemmen uitgebracht

Wat moet er met de samenwerking tussen Essen en Witzenberg gebeuren ?

Voortzetten zoals nu.
2,6%
Aan de scholen overlaten, en die ondersteunen.
39,5%
Helemaal stopzetten.
57,9%
38 stemmen uitgebracht

Wat moet er gebeuren met de bomen die langs de Kalmthoutsesteenweg staan ?

Ze moeten zo veel mogelijk blijven staan.
61,0%
Ze maken het wegdek stuk en worden best gekapt.
39,0%
41 stemmen uitgebracht

Wat vindt u het gemakkelijkst om in het nieuwe containerpark te betalen ?

Met een betaalkaart (bankkaart of kredietkaart).
87,2%
Met cash geld (munten).
8,5%
Achteraf na ontvangst van een factuur.
4,3%
47 stemmen uitgebracht

Hoe moet het gemeentebestuur het reservefonds van 14,5 miljoen EUR afbouwen ?

De belastingen verminderen.
42,2%
De leningen vervroegd afbetalen.
28,1%
Meer investeren.
25,0%
Niets doen en het geld goed bijhouden.
4,7%
64 stemmen uitgebracht

Wat is de beste oplossing voor de schoolomgeving van Muzarto in de Kerkstraat ?

Een permanente zone-30
12,5%
Een variabele zone-30 met oplichtende borden
64,6%
Geen zone-30
22,9%
48 stemmen uitgebracht

Waar moet het nieuwe centrale politiekantoor van de Zone Grens (Essen-Kalmthout-Wuustwezel) komen ?

Aan Berkenbeek op de Nieuwmoersesteenweg in Sterbos (Wuustwezel) ?
16,7%
Aan het voormalige veevoederbedrijf Schrauwen op de Antwerpsesteenweg in Wildert (Essen) ?
83,3%
54 stemmen uitgebracht

Hoek krijgt een nieuw kerkhof. Wat zou u met het huidige doen ?

Geleidelijk weghalen en vervangen door een dorpsplein.
57,9%
Het kerkhof behouden.
42,1%
38 stemmen uitgebracht

Waar zou de vriendschapswegwijzer naar de Essense partnergemeenten moeten komen ?

Ergens aan het Heuvelplein
48,8%
Aan Spijker
32,6%
Aan de grens (Kerkeneind)
14,0%
Nog ergens anders
4,7%
43 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de plannen om de parking aan de Wildertse Duintjes heraan te leggen ?

Een goede zaak !
57,7%
De parking ligt op de verkeerde plaats !
42,3%
26 stemmen uitgebracht

Hoe denkt u over de mogelijke komst van windmolens aan Rijkmaker ?

Ik ben voor !
95,3%
Liever niet hier.
4,7%
86 stemmen uitgebracht

Moeten de Essense begraafplaatsen tijdens de nacht afgesloten worden ?

Ja, dat voorkomt vandalisme.
53,8%
Neen, dat heeft geen zin.
46,2%
26 stemmen uitgebracht

De kost van de uitbreiding van het gemeentehuis loopt op. Bij de voorziene 1,3 miljoen EUR komen er nog minstens 350.000 bij.

Jammer, maar de uitbreiding moet gewoon doorgaan.
10,2%
Zo duur ? Dan maar geen uitbreiding.
32,2%
Even pauzeren en kijken of het niet goedkoper en beperkter kan.
57,6%
59 stemmen uitgebracht

De sociale woningen in de Heikantstraat gaan tussen 202.000 en 225.000 EUR kosten...

Dat is een heel redelijke prijs.
41,8%
Voor een sociale woning is dat aan de hoge kant.
22,4%
Dat is onaanvaardbaar duur voor sociale woningen.
35,7%
98 stemmen uitgebracht

Wat met het Sportkaffee ?

Dat heeft geen toekomst meer en wordt best nu meteen gesloten.
31,0%
Het kan blijven bestaan zolang de nieuwe sporthal er niet is.
27,6%
Dat zal zeker blijven, ook met de nieuwe hal.
41,4%
29 stemmen uitgebracht

Een tunnel onder het spoor in de Heikantstraat ?

Ik ben voor !: 50%
lll
Ik ben tegen !: 50%
ll
68 stemmen 

Wat vindt u van de voorgenomen investering van 60.000 EUR in de Holleweg ?

Een nieuwe overlaging is daar inderdaad dringend nodig.: 22%
ll
Een oplossing voor de fietsers volstaat, veel verkeer komt er toch niet langs.: 25%
ll
Daar moet niets aan gebeuren, andere wegen zijn veel dringender.: 51%
ll
27 stemmen uitgebracht

Wat vond u van het sneeuw ruimen en zout strooien in Essen ?

Beter dan in de buurgemeenten: 14%
lll
Beter dan in Kalmthout, minder goed dan in Nederland: 4%
ll
Beter dan in Nederland, minder goed dan in Kalmthout: 0%
ll
Minder goed dan in de buurgemeenten: 81%
ll
48 stemmen uitgebracht

Is uw huisnummer goed zichtbaar en is uw brievenbus in orde ?

Allebei ok.: 91%
lll
Huisnummer ok, brievenbus niet.: 4%
ll
Brievenbus ok, huisnummer niet.: 4%
ll
Geen van beide ok.: 0%
ll
Geen idee.: 0%
ll
24 stemmen uitgebracht

Moet het gemeentebestuur 140.000 EUR extra investeren in Dexia-aandelen ?

Ja: 14%
ll
Neen: 83%
ll
Dat maakt voor mij niets uit: 2%
ll
49 stemmen uitgebracht

Hoe zou de toekomst van de bibliotheek eruit moeten zien ?

Eén centrale bibliotheek zonder uitleenposten in de wijken.: 24%
ooo
De uitleenposten in de wijken moeten behouden blijven.: 64%
oo
Naast de bestaande uitleenposten moet er ook één in Hoek komen.: 10%
oo
Essen heeft helemaal geen eigen bibliotheek nodig.: 0%
oo
101 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de appartementen in onze gemeente ?

Er zijn er nu al te veel.: 35%
ll
Er zijn er genoeg en er moeten er geen meer bijkomen.: 30%
ll
De geplande appartementen mogen nog komen, maar dan moet het gedaan zijn.: 16%
ll
We hebben er nog veel meer nodig.: 16%
ll
42 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de info-avonden in de wijken die het gemeentebestuur organiseert ?

Ik vind die erg nuttig: 55%
ll
Ik vind het een goed initiatief, maar ga er niet naartoe.: 20%
ll
Ik vind ze overbodig.: 5%
ll
Welke infoavonden ? Ik weet van niets.: 20%
ll
20 stemmen uitgebracht

Wat is de veiligste oplossing voor de Steenovenstraat en soortgelijke straten ?

Voorrang van rechts laten gelden.: 30%
lll
Het verkeer in de "hoofdstraat" voorrang geven.: 66%
ll
Geen idee.: 3%
ll
33 stemmen uitgebracht

Wat moet er gebeuren met de schade aan de vloer van de Heuvelhal ?

Alleen herstellen als het echt te erg wordt.: 13%
lll
Zo snel mogelijk herstellen.: 2%
ll
Herstellen en nieuwe schade voorkomen met afdekmatten.: 44%
lll
De Heuvelhal enkel nog voor sport gebruiken.: 39%
ll
38 stemmen uitgebracht

Welke alcoholische dranken zou u toelaten in zaal Rex ?

Geen enkele: 10%
jj
Alleen bier en wijn (dus geen mixdrankjes): 40%
jj
Alles behalve sterke drank (meer dan 15°): 32%
jj
Alle soorten alcohol: 18%
jj
50 stemmen uitgebracht

Hoe zou u het kruispunt aan Spycker inrichten ?

Met verkeerslichten, zoals nu.: 11%
ll
Als kruispunt zonder verkeerslichten.: 1%
ll
Als een rond punt.: 86%
ll
52 stemmen uitgebracht

Hoe ziet u de toekomst van het gemeentelijk zwembad ?

Dat kan nog een hele tijd mee.: 24%
ii
Essen heeft snel een nieuw zwembad nodig.: 27%
ii
De gemeente kan beter in één keer een sporthal met zwembad bouwen.: 45%
ii
Een eigen zwembad in Essen hoeft niet.: 2%
ii
37 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de Kobiecheques ?

Een goed systeem om het sociale en culture leven in onze gemeente aan te moedigen.: 35%
kk
Ik vind ze goed, maar de verenigingen zouden een vergoeding moeten krijgen voor het werk dat ze erin moeten steken.: 23%
kk
Ik vind de cheques overbodig.: 40%
kk
Kobiecheques ? Wat is dat ?: 0%
kk
42 stemmen uitgebracht

Moet het gemeentebestuur de douaneloods aan het station van de NMBS overkopen ?

Ja, want het is een beschermd monument.: 18%
ll
Ja, maar alleen als er vooraf duidelijkheid is over de bestemming.: 43%
ll
Neen, met die hoop oude stenen zijn we niets.: 37%
ll
37 stemmen uitgebracht

Welke verandering in het Essense afvalbeleid is het meest dringend ?

Ook restafvalzakken van 30 liter aanbieden.: 33%
ll
Het GFT regelmatiger ophalen.: 3%
ll
Tuinafval aan huis ophalen.: 22%
ll
Bouwafval aan huis ophalen.: 7%
ll
Extra bladkorven plaatsen.: 11%
ll
Het toegangspasje voor het containerpark afschaffen.: 22%
ll
27 stemmen uitgebracht

Mag het gemeentebestuur in de Heuvelhal voor verschillende sporten ook een verschillend tarief aanrekenen ?

Ja, dat mag.: 18%
ll
Ja, maar alleen als daar objectieve argumenten voor zijn.: 30%
ll
Nee, dat is discriminatie.: 48%
ll
Het maakt voor mij niets uit.: 3%
ll
33 stemmen uitgebracht

Zou u een beroep doen op een boodschappendienst die een boodschap uit een Essense winkel voor de prijs van één dienstencheque (7 EUR min de belastingaftrek) bij u thuis bezorgt ?

Nooit: 65%
jj
Af en toe: 23%
jj
Regelmatig: 7%
jj
Elke week: 3%
jj
26 stemmen uitgebracht

Wat denkt u van het Maintenance Valley-project rond de vliegbasis van Woensdrecht ?

De voordelen (werkgelegenheid, economische ontwikkeling...) wegen door.: 14%
mm
De nadelen (geluidshinder, druk op de woningprijzen...) wegen door.: 43%
mm
Het is nog niet duidelijk of de voordelen of de nadelen zullen doorwegen.: 25%
lm
Ik weet er niet genoeg over.: 16%
lm
48 stemmen uitgebracht

Zou u gebruik maken van sms-diensten van het gemeentebestuur ?

Ja: 6%
ll
Ja, maar alleen als het gratis is: 63%
ll
Neen, geen interesse: 22%
ll
Neen, geen gsm: 0%
ll
Neen, wel een gsm maar thuis geen bereik: 8%
ll
49 stemmen uitgebracht

Moet de atletiekpiste in het Sportpark vernieuwd worden ?

Nee, haal ze gewoon weg.: 1%
ee
Nee, ze kan zo nog een tijd dienen.: 0%
ee
Ja, leg een nieuwe sintelbaan (gravelpiste).: 4%
el
Ja, leg een nieuwe kunststofpiste.: 92%
ll
438 stemmen uitgebracht

Welke kleuren zou het nieuwe logo van de gemeente Essen moeten hebben ?

oranje-groen: 7%
ll
blauw-geel: 79%
ll
nog andere kleuren: 10%
ll
maakt niet uit: 1%
ll
64 stemmen uitgebracht

Wat zou u doen met het stukje Sint-Jansstraat tussen het spoor en het kruispunt ?

Een totaal parkeer- en stilstandsverbod: 31%
kk
Een totaal verbod, maar beperkt tot de "schoolspitsuren": 25%
kk
Nu geen verbod, volgend jaar een herinrichting: 37%
kk
Niets: 5%
lk
54 stemmen uitgebracht

Welke vuilniszak verkiest u ?

De oude (dichttreksluiting): 84%
ll
De nieuwe (dichtknoopsluiting): 15%
ll
84 stemmen uitgebracht

Wat vindt u van de onderhoudsplicht, die kinderen van rusthuisbewoners oplegt om een deel van de kosten voor hun ouders mee te betalen ?

Ik vind dat een logisch en goed systeem.: 11%
ll
Ik vind dat die onderhoudsplicht moet worden afgeschaft en dat de maatschappij de kosten moet dragen.: 52%
ll
Ik vind dat dit geval per geval moet worden bekeken door het OCMW.: 35%
ll
51 stemmen uitgebracht

Wat vindt u ervan dat in alle adviesraden hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn ?

Ik vind dat een overdreven en onnodige beperking.: 40%
ll
Ik vind dat een goede manier om zowel mannen als vrouwen bij de raden te betrekken.: 9%
ll
Ik vind dat niet ver genoeg gaan, het zou eigenlijk 50-50 moeten zijn.: 50%
ll
55 stemmen uitgebracht

Wat zou u met de oude bouwvallige schuur naast de Kiekenhoeve doen ?

Afbreken: 40%
ll
Restaureren (kostprijs 260.000 EUR): 38%
ll
Alleen restaureren als er een zinvolle bestemming voor is: 20%
ll
59 stemmen uitgebracht

Wat moet er met het grote Essense financiële reservefonds gebeuren ?

De belastingen verlagen.: 45%
ll
Investeren in wegen en fietspaden.: 14%
ll
De verenigingen beter ondersteunen.: 0%
ll

Hoe denkt u over de nieuwe sporthal

Tegen de sporthal : 10.34%
ll

Voor de sporthal : 89.66%, waarvan...
ll

In het sportpark : 14.04%
Achter het gemeentehuis : 61.4%
Aan de douaneloods : 19.3%
Ergens anders : 5.26%

Het is weer Burgemeestersfeest !

Daar ga ik zeker naartoe : 56%
ll
Liever een grote receptie voor de hele bevolking : 33%
ll
Er is niets te vieren : 12%
ll
46 stemmen uitgebracht

Waar wil u met het Paviljoen heen ?

De huidige bestemming behouden : 7%
ll
Als scoutslokaal en in de zomer als kampplaats : 68%
ll
Als lokaal voor kinderopvang : 15%
ll
Voor een nieuw jeugdhuis : 8%
ll
Verkopen : 1%
ll
Nog een andere bestemming : 0%
l
88 stemmen uitgebracht

Gaat de nieuwe burgemeester Gaston Van Tichelt erin slagen om het Essense bestuur grondig te vernieuwen ?

Volgens mij wel.: 47%
ll
Ik geloof er niets van.: 45%
ll
Van Tichelt, wie is dat ?: 7%
ll
99 stemmen uitgebracht

Welk fietspad moet eerst worden (her)aangelegd ?

Moerkantsebaan: 34%
ll
Nieuwmoersesteenweg: 21%
ll
Oude Baan: 20%
ll
Over d'Aa: 15%
ll
Nog een ander: 7%
ll
89 stemmen uitgebracht

Als de nieuwe sporthal een commerciële uitbater krijgt, wie bepaalt dan welke vereniging wanneer de hal mag gebruiken ?

Dat moet die uitbater dan maar beslissen.: 7%
ll
De sportverenigingen moeten dat zelf via de Sportraad overleggen.: 82%
ll
Het maakt niet uit, ik geloof toch niet dat er ooit een nieuwe hal zal komen.: 10%
ll
28 stemmen uitgebracht

Het voormalige stort tussen de Pater Godtslaan en de Velodreef wordt een speelbos.

Dat is een goede zaak.: 22%
ll
Akkoord, maar alleen als er voor voldoende afdekking van het stortafval wordt gezorgd.: 39%
ll
Toch niet daar ! Hoe komen ze erbij ?: 39%
ll
33 stemmen uitgebracht

Ik vind dat de mensen die kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen...

...moeten zetelen als ze verkozen zijn.: 61%
ll
...niet moeten zetelen, als ze maar vooraf zeggen dat ze dat niet van plan zijn.: 14%
ll
...na de verkiezingen zelf maar moeten beslissen of ze ook echt willen zetelen.: 23%
ll
21 stemmen uitgebracht

Moet heel Essen worden omgevormd tot een zone-70, met enkel uitzonderingen voor de zones-50 eb de zones-30 ?

Ja, zonder uitzonderingen.: 28%
ll
Ja, maar op enkele grote verbindingswegen moet 90 km/u mogelijk blijven.: 39%
ll
Neen, dat is geen goed idee.:33%
ll
35 stemmen uitgebracht

Wij vinden dat het gemeentehuis zowel op zaterdag als op één weekavond open zou moeten zijn. Maar als u toch zou moeten kiezen, wat heeft dan uw voorkeur ?

Het gemeentehuis open op zaterdagvoormiddag: 29%
ll
Het gemeentehuis open op een weekavond: 64%
ll
Geen voorkeur: 7%
ll
34 stemmen uitgebracht

Moet er snel werk worden gemaakt van een heraanleg van het fietspad in de Oude Baan ?

Ja, dat is erg dringend: 75%
ll
Neen, er zijn andere prioriteiten: 25%
ll
36 stemmen uitgebracht