Essens gemeentebestuur loopt achter op planning

december 2017

Te weinig, te laat en te duur !

Bij de bespreking van het budget voor 2018, het laatste vóór de gemeenteraadsverkiezingen, maakten zowel de burgemeester als de oppositie een eerste balans op. Daaruit bleek dat heel wat plannen nog moeten worden afgewerkt, en dat van een reeks prioriteiten niets meer in huis zal komen. N-VA/PLE reageerde dan ook erg teleurgesteld.

Sinds de verkiezingen van 2012 bestaat de meerderheid in de Essense gemeenteraad uit CD&V (10 zetels) en sp.a (4 zetels). N-VA/PLE (9 zetels), Open Vld (1 zetel) en VB (1 zetel) vormen de oppositie. Bij de budgetbespreking verliep het debat dan ook vooral tussen de twee grootste partijen aan beide kanten : CD&V en N-VA/PLE. Nadat burgemeester Van Tichelt (CD&V) namens de meerderheid in de gemeenteraad van 19 december een zeer uitgebreid overzicht presenteerde van wat er in de voorbije jaren werd gerealiseerd en wat er nog moet gebeuren, kreeg de oppositie de kans om te repliceren.

Beloofde fietspaden kwamen er niet

N-VA/PLE wees in de eerste plaats op de projecten die werden aangekondigd, maar nog niet werden uitgevoerd. Raadslid Tom Bevers maakte een overzicht : “De beloofde fietspaden langs de Huybergsebaan, de Spillebeek, de Steenovenstraat en het doorsteekfietspad in de Hofstraat kwamen er niet. Verkeersveiligheid is duidelijk niet de eerste prioriteit, want ook het aangekondigde mobiliteitsplan werd nooit opgemaakt.” Ook de voorziene heraanleg van Molenakkerstraat/Molenstraat, Nolsebaan/Velodreef en de doortocht van de Kalmthoutsesteenweg in Wildert werden op de lange baan geschoven.

“Bovendien werd de ruimtelijke ordening verwaarloosd,” vult Tom Bevers aan, “zodat Essen nog meer van zijn landelijk karakter verloren liet gaan. Niet voor niets noemde iemand in de recente bevolkingsenquête de burgemeester ‘Gaston Beton’. Het plan om de appartementsbouw af te remmen liet vijf jaar op zich wachten, en het nieuwe structuurplan dat de open ruimte moet vrijwaren werd beloofd in 2013, maar wordt ten vroegste iets voor 2019 of 2020 ! In de tussentijd is Essen heel grondig veranderd.”

Meer belastingen voor minder beleid

Een beslissing uit het beleidsplan die wel meteen werd doorgevoerd, was de belastingverhoging. Gemeenteraadslid Thomas Dekkers : “Uit de cijfers blijkt nu dat die helemaal niet nodig was. Ook zonder de extra middelen had het gemeentebestuur de schulden kunnen afbouwen. De burger betaalde voor beleid dat er helemaal niet gekomen is.”

Tom Bevers wees de gemeenteraad tenslotte nog op twee projecten die CD&V en sp.a zelfs in hun bestuursakkoord opnamen, maar waar helemaal niets van in huis kwam : “Het Heuvelplein zou een parkeervrij ontmoetingsplein worden, maar na het afsluiten van de Watermolenstraat gebeurde daar niets voor. En zwembad ‘De Vennen’ zou gerenoveerd worden. Maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen…”.