Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 17, 2018, nr. 1

 

De gemeenteraad van januari luidde het laatste jaar van de lopende bestuursperiode in. Het begin van het einde...  Wissel bij Open Vld

Dat laatste jaar zal er n zonder Willy Hoppenbrouwers zijn. Het enige Open Vld-raadslid gaf na 17 jaar zijn zitje door aan Bianca De Backer.


Hoppenbrouwers blikte terug op een mooie periode van zes jaar als schepen in de CD&V/Open Vld-meerderheid die tussen 2000 en 2006 Essen bestuurde, en daarna op elf jaar als raadslid in de oppositie. Hij herinnerde met name aan de overname door Infrax van de Essense elektriciteitsregie, waar hij destijds voor verantwoordelijk was. Hoppenbrouwers riep nog op om Essen met alle 25 raadsleden samen te besturen, en de grens tussen meerderheid en oppositie minder zwaar te laten wegen. Vervolgens legde Bianca De Backer de eed af.

Via deze weg nogmaals onze dank aan Willy Hoppenbrouwers voor de goede samenwerking, en veel succes voor zijn opvolgster !


Rode hoekcamera

  Eindelijk roodlichtcamera voor Hoek

Bij de vernieuwing van de Moerkantsebaan werd in 2015 een "slim" verkeerslicht geplaatst in Hoek, maar dat werd al snel frequent genegeerd. Eindelijk wordt er nu een camera aangekocht om de roodrijders te flitsen.


Al van bij het begin negeren nogal wat bestuurders het licht, dat op rood springt als er te snel wordt gereden : ze rijden ofwel door rood, of rijden zo snel dat ze nog net door groen kunnen glippen. Levensgevaarlijk, want het licht wordt niet enkel rood wanneer iemand te hard rijdt, maar ook wanneer een voetganger wil oversteken ! Van bij het begin werd in de gemeenteraad daarom naar een camera gevraagd, onder impuls van Anne Somers (N-VA/PLE). Eerst wilde het schepencollege er niet van horen. Dan wel, en moest de aankoop via de politie gaan. Maar Kalmthout en Wuustwezel, die ook in onze politiezone zitten, wilden de rekening niet meebetalen. Vorig jaar bestelde de politie toch een camera, maar daarvoor bleken de nodige attesten niet voorhanden. Eindelijk kon de knoop nu toch worden doorgehakt : Essen bestelt zelf een camera, die in principe vast in Hoek zal worden geplaatst.

Somers toonde zich alvast opgelucht dat de camera er nu toch komt. Jan Suykerbuyk (CD&V) vroeg nog naar wie de opbrengst van de boetes zal gaan, maar burgemeester Van Tichelt (CD&V) kon geen nieuwe inkomstenbron aankondigen : verkeersboetes worden door de federale overheid gend.


Wildert zendt zijn zones uit

  Wildert wordt in snelheidszones ingedeeld

Op termijn worden alle straten in Essen bij een zone-30, zone-50 of zone-70 ingedeeld. De operatie start in Wildert.


Door de indeling in zones ontstaat een duidelijker situatie, en kunnen verkeersborden worden uitgespaard. Er wordt begonnen met een proefproject in Wildert, omdat daar de scheidingslijn tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer het duidelijkst is. Nadien volgen de andere wijken. Thomas Dekkers (N-VA/PLE) stelde dat alle initiatieven die bijdragen aan meer verkeersveiligheid erg welkom zijn. Hij vroeg wel hoe de zone-indeling zal worden opgevolgd, en of er ook infrastructuuringrepen komen. Hij vroeg ook of er na de start in Wildert een evaluatie zal volgen. Verkeersschepen Brigitte Quick (CD&V) kondigde wel een voorafgaande sensibiliseringscampagne aan. Daarnaast wordt uiteraard voor de nodige signalisatie gezorgd, ook via grote "30"-letters op het wegdek. Maar de inrichting van de straten zelf verandert niet, en de andere wijken zullen sowieso volgen : er wordt niet gewacht op de resultaten in Wildert. Wel verwachtte Quick dat het snel duidelijk zal zijn waar de moeilijke punten zich bevinden, zodat die kunnen worden aangepakt.


Veldritseizoen bijna voorbij

  Inhaaloperatie onderhoud fietspaden

Een aantal fietspaden ligt er al enkele jaren niet goed bij. Nu wordt dan toch een inhaaloperatie ingezet.


Zo zouden dit jaar het fietspad De Vondert, het Beekdalpad en het Speenkruinpad nog vernieuwd moeten worden. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) toonde zich tevreden dat zijn herhaalde vraag om De Vondert, achter de WIGO-school in Wildert, aan te pakken eindelijk gehoor kreeg. Kevin Ooye (N-VA/PLE) was vooral blij dat het Speenkruidpad (in Horendonk bekend als het "CVP-padje") terug op de oorspronkelijke breedte van 2m zal worden gebracht. Hij stelde ook nog vragen bij het Beekdalpad : waarom werden de plannen om het pad te verleggen verlaten, en hoe zal het nu worden aangelegd ? Schepen Quick (CD&V) antwoordde dat het niet was gelukt om grond te verwerven om het pad te verleggen, en een aanleg op houten vlonders (zoals het pad door de Kalmthoutse Heide) is duur en niet ideaal : het wordt snel glad. Daarom werd gekozen voor porfier met zand : een stevige bedekking, die toch wortels doorlaat.


Stank voor dank

  GFT-ophaling terug wekelijks in de zomer ?

Sinds vorig jaar wordt het GFT-afval ook in de zomer nog slechts tweewekelijks opgehaald. Kevin Ooye (N-VA/PLE) en Tom Bevers (N-VA/PLE) vroegen om die beslissing opnieuw te overwegen.


Ooye lichtte toe dat voor heel wat mensen die niet erg ruim wonen, in een appartement bijvoorbeeld, de tweewekelijkse ophaling in de zomer niet evident is : het groenafval gaat stinken, en trekt insecten aan. De Essenaren betalen voor de ophaling, en dus is het normaal dat daar ook een behoorlijke dienstverlening tegenover staat. Hij vroeg om de nodige gegevens in te zamelen, en te kijken of de wekelijkse ophaling in de zomermaanden niet best terug wordt ingevoerd. Milieuschepen Jaspers (sp.a) antwoordde dat volgens IGEAN slecht 3% van de containers voordien wekelijks werd buitengezet, maar dat daartegenover een extra ophaalkost van 25.000 EUR op jaarbasis zou staan. Hij gaf ook aan dat er erg weinig klachten over de teruggeschroefde ophaling waren binnengekomen. Bevers haalde nog aan dat een beperkte extra ophaling, in de dichtst bebouwde straten, mogelijk een oplossing kon bieden, maar daar zag Jaspers geen brood in. Een wat meer uitgebreide discussie volgt wellicht in de raadscommissie "omgeving".


Jackes !

  Jongerenadvies ook in Essen ?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) organiseert twee keer per week een spreekuur voor jongeren in het JAC Punt in Kalmthout. Niet zo handig voor Essense jongeren, stelden Katrien Somers (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE).


Somers, zelf leerkracht in het secundair onderwijs, stelde dat het voor jongeren die zonder medeweten van hun ouders een probleem bij het JAC Punt willen aankaarten niet zo evident is om (ongezien) naar Kalmthout te gaan. Zij vroeg of het niet beter zou zijn om ook in Essen een spreekuur te organiseren. Jeugdschepen Jaspers (sp.a) antwoordde dat de overeenkomst met het CAW eind 2018 afloopt, en dat er dan een evaluatie zal volgen. Hij gaf wel aan dat veel jongeren het JAC via chat of telefoon contacteren, zodat een spreekuur in Essen misschien niet zo nodig is.


Ambulance in de ziekenboeg...

  Ziekenwagen met technische problemen ?

De ambulance van de Essense dienst 112 staat regelmatig in de garage. Op vragen van Anne Somers (N-VA/PLE) antwoordde de burgemeester echter dat het om normaal onderhoud gaat.


Volgens burgemeester Van Tichelt (CD&V) is er geen onmiddellijk probleem : zoals elk voertuig vertoont de ambulance af en toe technische mankementen, maar die zijn niet structureel. Toch moet ook volgens hem stilaan naar een nieuwe worden uitgekeken : de Essense ambulance heeft al 230.000 km op de teller staan, en een nieuwe bestellen kost wel enige tijd.


Hei-kan't niet !

  Wel of geen fietspad in de Heikantstraat

Waar blijft het aangekondigde vrijliggende fietspad in de Heikantstraat ? Zo vraagt alvast Katrien Somers (N-VA/PLE) zich af.


Somers wees erop dat er al enkele keren werken hebben plaatsgevonden in de straat, onder meer voor de nutsmaatschappijen, maar dat de gelegenheid nooit te baat werd genomen om een beter fietspad aan te leggen. Het antwoord van infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) bleek ontnuchterend : er komt helemaal geen beter fietspad ! Tenzij dan misschien voor het laatste stuk, tot aan de kleuterschool, maar omdat daar een stukje over terrein van de school zelf moet worden gereden, zijn er nog verdere besprekingen nodig.


Grensgeval

  Nederlandse treinkaartjes in Essen ?

Wie naar Nederland wil sporen, kan online enkel tickets kopen met een Nederlandse betaalkaart. Ook aan het loket in Essen kan je niet terecht, al komt daar binnenkort misschien verandering in.


Brigitte Van Aert (CD&V) durft in de rondvraag al eens op zoek te gaan naar de grens van de gemeentelijke bevoegdheden. Zo kaartte ze een probleem aan... bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) ! Wie voor Nederland een (groeps)ticket wil kopen, kan dat niet op het internet : de website van de NS neemt enkel Nederlandse bankkaarten aan. Aan het loket in Roosendaal komt er dan weer een fikse toeslag bij. En in Belgische stations kunnen sowieso geen Nederlandse tickets worden gekocht. Het schepencollege wist niet meteen wat het daaraan kon doen, maar Agnes Broos (N-VA/PLE) kon de link met de gemeente wel maken, en kon meteen een verbetering in het vooruitzicht stellen : binnenkort zal het terug mogelijk zijn om Nederlandse treintickets te kopen in Essen !


  Hoe denkt u erover ?

Vorige maand vroegen we wat u denkt over de nieuwe "buurtbus" in de buurgemeenten, waar Essen niet aan meedoet. Bijna de helft van de antwoorden (47,8%) vond dit een gemiste kans.


34,8% vond dat De Lijn maar voor bussen moet zorgen, 17,4% dat Essen best even kan afwachten om te zien hoe het project bij de buren verloopt.


Deze maand willen we graag van u weten wat u over de GFT-ophaling denkt : moet die in de zomer opnieuw wekelijks worden, of volstaat een tweewekelijkse ophaling ? Of is n keer per maand voor u eigenlijk al voldoende ? Laat het ons weten via www.nvaple.be !  Quiz !

Inschrijven voor de 8e Algemene Quiz van N-VA/PLE, die doorgaat op 16 februari om 20u00 in het Parochiecentrum van Essen-Statie, kan nog steeds. De opbrengst van de tombola gaat naar KVG Essen !


We voorzien een extra scherm achteraan in de zaal zodat iedereen onze multimedia-ondersteuning kan volgen. Ploegen van max. 8 personen kunnen inschrijven via quiz@nvaple.be. De inschrijving kost 12 EUR.


Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be