Evaluatie GFT-container

januari 2018

TOELICHTING
Onze gemeente biedt haar inwoners een heel pakket van afvalophalingsdiensten aan. Dit gebeurt voor zowel restaval, PMD en GFT door de intercommunale IGEAN die zowel instaat voor de ophaling als voor de verwerking ervan. Deze ophalingen gebeuren steeds op aangegeven tijdstippen, op een enkele uizondering na tot ieders tevredenheid.

Vanaf 1 januari 2014 werd beslist om via een weegsysteem te werken voor zowel restafval als voor GFT, het zogenaamde DIFTAR-systeem. Onze inwoners hadden dan ook de keuze om voor een bepaalde grootte van containers te kiezen. De ophaling gebeurde twee weeklijks voor allebei de fracties, maarin de zomerperiode werd de GFT- container wekelijks geledigd.

In het voorjaar van 2017 nam het college de beslissing om de normale weeklijkse lediging van de GFT- container te veranderen in een tweewekelijks. Dit zou onze gemeentekas ongeveer 25.000 EUR besparen. Een besparing die mooi meegenomen is, maar de vraag of de achterliggende keuze wel zo verstandig was.

Zoals vooraf gevreesd brengt dit ook veel last en ongemak mee : tijdens de warme zomermaanden wanneer het GFT-afval te lang in de container zit leidt dit tot stankoverlast, en wordt allerlei ongedierte aangetrokken. Vooral voor de Essenaren die in een appartement of een woning met weinig opslagruimte wonen is dit problematisch; zij hebben vaak immers geen andere keuze dan de container binnen te zetten. De vraag is dan ook of het GFT-afval niet wordt gesluikstort, of meegegeven met het restafval.

Het is dan ook aangewezen de verminderde dienstverlening te evalueren, en mogelijk voor de zomer nog over te gaan tot een nieuwe uitbreiding van de ophaling. We stellen voor dat het college de nodige informatie inzamelt (evolutie hoeveelheid aangeboden afval, klachten, ervaringen van IGEAN) om dit vervolgens in de commissie omgeving te bespreken en dan het advies over te maken aan het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT
De gemeenteraad van Essen geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de tweewekelijkse ophaling van het GFT-afval te evalueren en voor te leggen.