Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 16, 2017, nr. 7

 

In september was er geen gemeenteraad, omdat het schepencollege te weinig agendapunten vond. In oktober kwam de raad wel samen.Afbouw

  Appartementsbouw wordt afgeremd

Met een nieuw bestemmingsplan (RUP) wordt het aantal plaatsen ingeperkt waar in Essen nog nieuwe meergezinswoningen, zeg maar appartementsblokken, mogen worden neergezet.


Al in het begin van de vorige legislatuur, tien jaar geleden, groeide het bewustzijn dat in de bestemmingsplannen voor Essen-Centrum al te veel ruimte werd gecreŽerd om appartementsblokken neer te zetten. Een nieuw RUP om dat te corrigeren werd in het vooruitzicht gesteld. Na een jarenlange "processie van Echternach" werd het plan nu voorlopig vastgesteld. Het zorgt ervoor dat er geen nieuwe appartementen meer zullen worden toegelaten in bijvoorbeeld de Beliestraat, de Kloosterstraat, de Kammenstraat... Het plan werd in februari al in de raadscommissie omgeving besproken, en op aandringen van vooral N-VA/PLE en sp.a nog verder aangescherpt. Zo zullen er ook in de Veldweg geen nieuwe appartementen meer komen.

Ook buiten Essen-Centrum komen er beperkingen : daarvoor werd een zogenaamd "toetsingskader" uitgewerkt, dat ervoor moet zorgen dat alleen in de hoofdstraten (in de praktijk vooral de Sint-Jansstraat) nog appartementsbouw kan worden overwogen.


Niet afgeblokt

  Toch nog nieuwe appartementsblokken

Tom Bevers (N-VA/PLE) reageerde opgelucht op het nieuwe RUP : eindelijk wordt de appartementsbouw afgerond. Maar zijn voorstellen om nog enkele bijkomende appartementsblokken te schrappen haalden het niet.


Bevers wees erop dat er jarenlang getwijfeld en getreuzeld werd met het plan. In die periode kwamen er heel wat appartementen bij in Essen, en daardoor werd het verkeer ook veel drukker. Essen werd minder een landelijke gemeente, en meer een voorstad. Het RUP dat er nu ligt, stelt de koers bij, en doet dat gelukkig vrij grondig. Maar natuurlijk zal het alleen de groei van het aantal appartementen afremmen. Bevers stelde nog voor om twee reeksen appartementsblokken die volgens de plannen nog mogen worden gebouwd ook te schrappen : twee blokken aan Kloosterstraat/Hondsberg, en een reeks woonblokken tussen de Heikantstraat en de Kerkstraat.

Ook Arno Aerden (sp.a) vond het plan een belangrijke stap, en verwelkomde de vrij constructieve samenwerking in de commissie. Hij vond het plan niet perfect, maar wel een goed compromis. Op de vraag van Bevers om het plan nog beter te maken door de woonblokken in het midden van de velden te schrappen, ging hij niet in. Ook vanuit het schepencollege kwam er geen reactie. De voorstellen van Bevers werden door CD&V en sp.a weggestemd, het gehele plan zelf kreeg de unanieme steun van de gemeenteraad.


Weg, d'asbest !

  Groepsaankoop voor asbestverwijdering

Op voorstel van Kevin Ooye (N-VA/PLE) en Tom Bevers (N-VA/PLE) zal het gemeentebestuur werk maken van een groepsaankoop voor het verwijderen van asbest.


Tot het einde van de jaren 1990 werd asbest als bouw- en isolatiemateriaal gebruikt. Ondertussen groeide echter het besef dat het om een zeer gevaarlijk materiaal gaat : het inademen van de vezels kan leiden tot asbestose en longkanker. Asbest moet worden verwijderd, maar dat zelf doen is gevaarlijk. De verwijdering professioneel laten uitvoeren is veel beter, maar vaak duur. Ooye stelde daarom voor om een groepsaankoop op te zetten : door ťťn overeenkomst op te maken waarbij dan alle inwoners die dat willen kunnen aansluiten, wordt de verwijdering veel goedkoper. Door daarvan nu werk te maken, kan Essen ook voorlopen op mogelijke nieuwe regelgeving.

Milieuschepen Helmut Jaspers (sp.a) reageerde positief op het voorstel. Vooral ongebonden asbest, met name in isolatie, is erg gevaarlijk. Zelf afbreken is onverantwoord, ook voor de omgeving. Jaspers stelde voor om de groepsaankoop via IGEAN te organiseren, zodat ook andere gemeenten kunnen aansluiten. Bovendien kan dan voor de nodige kwaliteitscontrole worden gezorgd.


  Essen neemt Moerkantsebaan over

De gemeente Essen wordt eigenaar van de Moerkantsebaan. Dat is belangrijk, omdat enkele verkeersingrepen zo kunnen worden afgewerkt.


De Vlaamse overheid draagt de Moerkantsebaan aan het gemeentebestuur over. De beslissing moet nog wel worden bekrachtigd, wat tegen begin 2018 zou moeten gebeuren. Maar ondertussen kan het gemeentebestuur al de nodige ingrepen uitvoeren. Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg of dat ook geldt voor het op vraag van N-VA/PLE al lang beloofde fietspad van het tunneltje in de Veldweg naar de Sint-Jozefschool, om daarmee te vermijden dat kinderen twee keer moeten oversteken. Schepen Quick (CD&V) beloofde dat daarvan in het voorjaar werk wordt gemaakt. Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) wees op het smalle voetpad ter hoogte van de Nolsebaan. En Jan Suykerbuyk (CD&V) vroeg nogmaals hoe het zit met de cameracontrole van het stoplicht in Hoek. De burgemeester stelde andermaal een oplossing in het vooruitzicht...


Spijkers met koppen

  Kruispunt Spijker wordt conflictvrij

Op vraag van Guy Van den Broek (N-VA/PLE) bevestigde het schepencollege dat de Vlaamse overheid het kruispunt van Spijker, en later ook het kruispunt Ring/Over d'Aa, volledig conflictvrij zal maken.


Een conflictvrij kruispunt betekent dat fietsers en voetgangers bij het oversteken niet meer zullen worden gehinderd door afslaande auto's. Naast het anders afstellen van de verkeerslichten zijn er daarvoor ook enkele infrastructurele ingrepen nodig. Na jarenlang aandringen vanuit Essen de administratie van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) nu haar akkoord, ook omdat heel wat Nederlandse chauffeurs Essen aandoen, die er vaak ten onrechte van uitgaan dat alle kruispunten hier, net zoals in Nederland, conflictvrij zijn.


Over d'Aannemer...

  Werken Over d'Aa vertraagd

De werken aan Over d'Aa zijn nog niet bezig, of ze lopen al vertraging op. Vooral de communicatie van de aannemer daarover roept vragen op.


Kevin Ooye (N-VA/PLE) vroeg waarom het begin van de werken werd uitgesteld, en waarom dat zo laat aan de bewoners werd meegedeeld. Infrastructuurschepen Quick (CD&V) antwoordde dat de aannemer op vrijdag liet weten dat de werken op maandag niet konden starten, omdat niet alle materiaal was aangekomen. Het gemeentebestuur had de aannemer daarop gevraagd om meteen de nodige communicatie te voorzien, maar die kwam uiteraard vrij laat. Hoewel de start van de werken tot 6 november wordt uitgesteld, blijft de voorziene einddatum overigens wel dezelfde. Quick wees erop dat dit niet goed is voor het vertrouwen in de aannemer - een gevoel dat door de hele raad werd gedeeld.

Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg nog naar de timing voor de tweede fase. Quick antwoordde dat er nog enkele zaken moeten worden afgerond, zoals de plannen voor de herinrichting van het pleintje. Bovendien is het niet de bedoeling om de werken net voor het bouwverlof van 2018 te starten. Wellicht starten ze dus net nadien.


Ben ik in beeld ?

  Stations krijgen camerabewaking

Aan de stations van Wildert en Essen komen er enkele camera's om fietsdiefstallen tegen te gaan. Daarover bereikten het gemeentebestuur en de NMBS een akkoord.


Burgemeester Van Tichelt (CD&V) kondigde aan dat er drie camera's komen in Essen, en twee in Wildert. De gemeente draagt de kosten, de NMBS zal de beelden verwerken en telkens een week bijhouden. Hij hoopte dat net zoals in Kalmthout de fietsdiefstallen hiermee zullen afnemen, al ging hij er wel vanuit dat de camera's eerder preventief zullen werken : de kans dat een fietsendief ook echt wordt gepakt, is immers niet zo groot. Arno Aerden (sp.a) gaf de camera's het voordeel van de twijfel, maar pleitte vooral voor een opwaardering van de fietsenstallingen, en daar sloten ook Guy Van den Broek (N-VA/PLE) en Brigitte Van Aert (CD&V) zich bij aan. Tom Bevers (N-VA/PLE) vroeg nog naar de financiŽle afspraken met de NMBS. Van Tichelt antwoordde dat de spoorwegen zullen investeren in een passerelle over het spoor, en ruimte voor de politie beschikbaar zullen maken, maar de camera's zijn op kosten van het gemeentebestuur. Kevin Ooye (N-VA/PLE) drong tenslotte nog eens aan om de toestand van het tunneltje in de Veldweg met de NMBS te bespreken, zoals door N-VA/PLE zowel in 2011 als in 2014 in de gemeenteraad al werd voorgesteld.


  Hoe denkt u erover ?

Vorige keer vroegen we u in welk materiaal het fietspad langs Over d'Aa moet worden aangelegd. 47,1% koos voor asfalt.


23,5% verkoos beton, 17,6% speciale fietspadklinkers, 2% gewone klinkers en nog 9,8% stoeptegels.


Deze keer willen we graag weten of u denkt dat camera's aan de stations het aantal fietsdiefstallen zullen verminderen. Laat het ons weten via www.nvaple.be !Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be