Groepsaankoop/verwijdering asbest

oktober 2017

TOELICHTING
Essen is een landelijke gemeente met vele mooie en gezellige woningen en schuurtjes. We zijn dan ook oprecht fier op ons Essens landschap. Maar er schuilt ook een stil gevaar voor onze volksgezondheid acher veel van deze bouwwerken : asbest.

Tot in 1998 werd asbest vaak gebruikt als dak- en gevelbekleding voor huizen, tuinhuizen en schuren. Asbest is een isolerend en brandwerend materiaal Ė maar het is ook erg schadelijk voor de gezondheid, vooral als het materiaal beschadigd of aangetast wordt door verwering van weerinvloeden en mosvorming. Hierdoor komen asbestvezels vrij in de lucht, of zo spoelen mee met het regenwater. Bij het inademen kunnen de asbestvezels diep in de longen doordringen en ernstige ziektes zoals asbestose of longkanker veroorzaken. Hoe meer vezels je inademt, hoe groter de kans is dat je ziek wordt. Het is dan ook heel belangrijk dat nademen voorkomen wordt.

Net daarom is het onverstandig om asbesthoudende materialen zelf te verwijderen. Ze laten zitten is natuurlijk ook niet goed. Het veiligste is om beroep te doen op een professionele en gecertificeerde aannemer.

Het is van belang dat we het asbestprobleem snel en grondig aanpakken, en zo meteen ook anticiperen op de evolutie van de regelgeving. Daarom willen wij voorstellen dat de gemeente Essen een voortrekkende rol speelt in het verwijderen van asbesthouden materialen. Dat kan door een groepsaankoop te organiseren voor het verwijderen van asbest. Hiermee anticiperen we dat ook op de evolutie rond de regelgeving op asbest.

Een gegroepeerde verwijdering heeft tal van voordelen, zoals we weten uit de ervaring met groepsaankopen in de energiesector. De schaalvergroting leidt tot voordeliger eenheidsprijzen.

Ook mogelijke toekomst verstrengde veiligheidvoorschriften en oplopende verzekeringspremies voor de woning(brand)verzekering worden voorgebleven. En de zekerheid voor potentiŽle huurders en kopers neemt toe, omdat er een bewijs (asbestinventarisattest) kan afgeleverd worden na het uitvoeren van de asbestverwijdering door een erkend aannemer. Zo verhoogt uiteraard de waarde van de woning.

BESLUIT
De gemeenteraad van Essen geeft opdracht aan het college van burgemeester een schepenen om een groepsaankoop voor asbestverwijdering in Essen te organiseren, tegen 1 januari 2018.