Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 17, 2018, nr. 2

 

In februari stond er geen gemeenteraad op het programma. In maart werd de draad terug opgepikt.  Kiekenhoeve in nieuwe handen ?

Restaurant De Kiekenhoeve is eigendom van het gemeentebestuur. In het najaar loopt de concessie af, en krijgen (naast de huidige uitbater) nieuwe kandidaten de kans om de zaak te runnen.


Het gemeentebestuur wil de Kiekenhoeve een sterke uitstraling geven, met ruime openingsuren. Er wordt een concessie van 30 jaar aangeboden, met een evaluatie om de tien jaar, en met investeringen in het sanitair en de keuken. Kandidaturen zullen beoordeeld worden op de vergoeding die ze bieden, maar ook op hun ervaring en hun visie. De beslissing valt in september.

Guy Van den Broek (N-VA/PLE) kon zich in grote lijnen terugvinden in het voorstel, maar vroeg om meer bindende voorwaarden op te leggen (openingsuren e.d.), zodat de prijs een grotere rol kan spelen bij de beoordeling. Hij sprak ook de hoop uit dat voldoende Essense kandidaten zich zouden melden. Arno Aerden (sp.a) hoopte vooral dat veel Essenaren de weg naar de Kiekenhoeve zouden (terug)vinden, en pleitte daarom om de visie toch sterk te laten doorwegen. Jan Suykerbuyk (CD&V) vroeg nog om de samenwerking met de VVV en het Karrenmuseum een belangrijke rol te laten spelen in de concessie. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) concludeerde dat iedereen in dezelfde richting dacht, wat uiteindelijk ook uit de unanieme goedkeuring bleek. De oproep voor kandidaten verschijnt binnenkort in het gemeentelijk infoblad !


  Wegenonderhoud zonder spijkers ?

Het is een oud zeer : bij het onderhoud van de wegen in het Woonbos en de weekendzone van Horendonk wordt al eens bouwafval gebruikt, waarin glas of spijkers worden teruggevonden. Dirk Smout (N-VA/PLE) probeerde nog eens om daarin verandering te brengen.


Het gemeentebestuur lanceert een nieuwe oproep voor een aannemer om de wegen in woonbos en weekendzone te onderhouden. Die moet over een certificaat beschikken dat aantoont dat het juiste materiaal wordt gebruikt. Smout wees erop dat dit niet volstaat, en dat er ook ter plaatse moet worden gecontroleerd. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) zegde dit toe, en riep op om eventuele problemen ook meteen te melden.

De gemeenteraad keurde ook de nieuwe afspraken nodig voor de uitvoering van infrastructuur- en nutswerken, bijvoorbeeld door Pidpa, Proximus of Telenet. Zo weten deze bedrijven aan welke regels ze zicht moeten houden. Hier wezen Arno Aerden (sp.a) en Thomas Dekkers (N-VA/PLE) op het belang van degelijke controle. Dekkers vroeg ook nog om de nutsbedrijven erop te wijzen dat ze aandacht moeten hebben voor mogelijke archeologische vondsten.


  Fietspaden duurder dan voorzien

In januari besliste de gemeenteraad om het achterstallig onderhoud van enkele fietspaden aan te pakken. Nu blijkt de factuur daarvoor veel duurder uit te vallen dan voorzien, wegens de komende verkiezingen.


Niet alleen in Essen, ook in andere gemeentes probeert het schepencollege nog net voor de verkiezingen de putten te dichten en het wegdek te fatsoeneren. Daardoor hebben alle aannemers meer dan genoeg werk. Voeg daar de aantrekkende economie aan toe, en het wordt snel duidelijk waarom de prijzen oplopen. Dus kunnen voor het eerder voorziene bedrag geen vier maar slechts drie fietspaden worden heraangelegd (De Vondert, Beekdalpad en Steenkruidpad). Het Beylepad zal voorlopig door de eigen diensten worden hersteld.

Guy Van den Broek (N-VA/PLE) toonde zich niet tevreden : waarom werd zo lang gewacht ? Het is een bekend fenomeen dat in een verkiezingsjaar de prijzen stijgen ! Burgemeester Van Tichelt (CD&V) antwoordde dat de planning al vijf jaar geleden werd opgemaakt, en dat die nu gewoon wordt gevolgd. Ook een uitleg natuurlijk.


  Bibliotheek wordt goedkoper

Wie de uitleen van een boek via de telefoon of via mail wilde verlengen, moest daar tot nu toe 50 eurocent voor neertellen, maar die dienstverlening wordt voortaan gratis. En een boek uit een andere bib laten overkomen zal nog slechts 2,5 EUR kosten, in plaats van 8 EUR nu.


Dirk Smout (N-VA/PLE) herinnerde eraan dat N-VA/PLE de verhoging tot 8 EUR niet mee had goedgekeurd. Dat is een te hoge prijs om een boek uit te lenen. Hij was daarom blij dat de prijsverhoging nu wordt teruggedraaid.


  Flitsende vuilbak ?

In de voorbije weken kon u in Essen en de buurgemeenten geflitst worden door een camera die in een vuilbak werd ingewerkt. Het blijkt om een proefopstelling te gaan.


Dat kreeg in elk geval Jan Suykerbuyk (CD&V) te horen toen hij de burgemeester hierover ondervroeg. Die meldde dat de proef, die door de politiezone Grens wordt uitgevoerd, wellicht niet zo succesvol zal blijken. De vuilbak zal dus waarschijnlijk terug worden afgedankt. Of gerecycleerd, natuurlijk...

Fout parkeren wordt vooralsnog niet door een vuilbak of een camera vastgesteld, maar door de politie. Op vraag van Kevin Ooye (N-VA/PLE) kon de burgemeester wel bevestigen dat die tijdens de werken aan Over d'Aa indien nodig een oogje zal dichtknijpen. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) wilde nog weten hoe ver het met die werken staat. Volgens Brigitte Quick (CD&V) blijft het de bedoeling om de tweede fase meteen na de eerste te starten.


  Privacy ook in Essen beschermd ?

In mei wordt een nieuwe regelgeving rond de bescherming van de privacy van kracht. De "GDPR"-wetgeving bepaalt onder meer de voorwaarden om informatie elektronisch bij te houden.


Robin Jacobs (N-VA/PLE) vroeg of het gemeentebestuur al klaar is voor de invoering van de nieuwe wetgeving. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) antwoordde dat er een coŲrdinator werd aangesteld, en dat nu wordt nagekeken welke aanpassingen nog moeten gebeuren.

Niet alleen op het internet, ook in de "reŽle" wereld is privacy belangrijk. Jacobs vroeg daarom ook of er nog een afrastering voorzien wordt tussen de nieuwe woningen in de Heikantstraat en het Smoutebos. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) zegde toe om het na te kijken.


  Hoe denkt u erover ?

In januari vroegen we u hoe u over de GFT-ophaling denkt. 62,1% van de antwoorden vond dat in de zomer de groencontainer best opnieuw wekelijks zou worden opgehaald.


De anderen konden een tweewekelijkse ophaling aanvaarden.


Deze maand willen we graag weten wat er voor u moet veranderen in de Kiekenhoeve, nu de concessie wordt vernieuwd.


Vindt u alles goed zoals het nu is, vindt u dat vooral het gebouw aantrekkelijker moet worden gemaakt, dat de bediening vlotter moet verlopen, dat de prijzen omlaag moeten of dat de menukaart moet worden aangepast ? Laat het ons weten via www.nvaple.be !


Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be