Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 16, 2017, nr. 8

 

Dubbele salto

  Nieuwe poging om een turnhal te bouwen

Een jaar geleden besliste de gemeenteraad om een nieuwe turnhal te bouwen, maar een slecht opgesteld lastenboek liet het dossier vastlopen. Nu wordt het opnieuw geprobeerd.


In november 2016 werd beslist om een turnhal te bouwen, op gronden die door de inrichtende macht van de Mariabergschool in erfpacht werden gegeven. Voor de bouw werd een vzw Turnhal opgericht, met de gemeente, de turnkringen (toen nog Vlug en Blij en Volharding, die ondertussen fusioneerden tot Gympuls) en de school. Het gemeentebestuur trok 1.000.000 EUR uit, te betalen over 20 jaar. De turnkringen beloofden 500.000 EUR, ook over 20 jaar. Het gemeentebestuur kreeg de taak om de plannen op papier te zetten en een lastenboek uit te schrijven, maar toen de biedingen binnenkwamen bleek de uitvoering veel duurder dan de beschikbare middelen. Het dossier ging terug naar af. Met een bijkomende gemeentelijke inbreng van 660.000 EUR en de hoop op subsidies vanuit de Vlaamse overheid (departementen sport en onderwijs) wordt nu gepoogd om het dossier terug recht te trekken.

Om de onderwijssubsidie binnen te halen, wordt de juridische constructie nog ingewikkelder gemaakt. De hal zal niet alleen een eigenaar en een erfpachter hebben, maar de school zal de hal huren, en dan weer terug ter beschikking stellen van de vzw Turnhal. Die de hal dan terug zal verhuren aan de school, en aan de turnkring.


Geld over de balk ?

  N-VA/PLE wil zo snel mogelijk bouwen

Voor N-VA/PLE had de hal er al moeten staan. Tom Bevers (N-VA/PLE) stelde daarom voor om meteen genoeg middelen uit te trekken, en stelde ook vragen bij de ingewikkelde juridische constructie.


Voor N-VA/PLE was het uitgangspunt van bij het begin dat het gemeentebestuur beter zelf de hal kon bouwen, zonder vzw's of andere tussenpersonen, om de hal dan te verhuren aan de school of scholen die ze willen gebruiken, en aan de turnkring. Op die manier zou ook worden vermeden dat een vereniging van vrijwilligers zoals de turnkring een afbetalingsplan van 20 jaar krijgt opgelegd. Bevers stelde daarom heel wat vragen bij de nieuwe overeenkomst, waarin maar liefst vier vzw's naast het gemeentebestuur een rol spelen. Bovendien wees hij op het risico dat er opnieuw moet worden begonnen als de beloofde subsidies tegenvallen. Hij stelde daarom voor om meteen voldoende geld uit te trekken (100.000 EUR per jaar), met de voorwaarde dat -in geval van voldoende subsidies- het niet benodigde geld zou terugkeren. Maar CD&V en sp.a stemden de verhoging weg : Jan Suykerbuyk (CD&V) gaf nog aan dat het prijskaartje voor hem nu al tegenvalt. Uiteindelijk werd het nieuwe plan door iedereen goedgekeurd : Bevers gaf nog aan dat het ondanks de gebreken de enige manier is om ervoor te zorgen dat de hal er snel zal staan. Tenzij het gemeentebestuur weer een slecht lastenboek opstelt, natuurlijk !


Niet over d`Aa

  Werken Over d'Aa verlopen niet vlekkeloos

De heraanleg van Over d'Aa verloopt niet helemaal zoals gewenst. Eerder moest de start worden uitgesteld, en ook de manier waarop het verkeer wordt geregeld roept veel bedenkingen op.


Auto's die over het fietspad worden gestuurd, of mensen die 5 km moeten omrijden om naar hun werk te vertrekken, het blijkt er allemaal bij te horen. Dirk Smout (N-VA/PLE) bracht de problemen aan : uiteraard hoort enige hinder bij de werken, maar op sommige plekken is de omleiding wel heel minimaal aangegeven. Bovendien kruist de omleiding voor Over d'Aa een andere omleiding, die beide enkel met een bord "Omleiding" zijn aangegeven ! Het meest problematische vond Smout dat sommige automobilisten van de Postbaan naar Steenpaal rijden zonder hun snelheid te minderen : levensgevaarlijk voor de fietsers ! Infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) liet al een bord plaatsen, maar bleek overtuigd dat er meer doortastende maatregelen nodig zijn.

Tom Bevers (N-VA/PLE) vroeg nog naar de eerste aanbesteding die moest worden overgedaan en waarvoor het studiebureau in gebreke zou worden gesteld. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) kon niet zeggen of dat inderdaad gebeurd was, maar beloofde om het na te kijken...


Ze vegen er hun voeten aan...

  Veegwerken : graag even de wagen verzetten !

De jaarlijkse veegwerken in de Essense straten verlopen moeizaam, omdat niet alle bestuurders hun auto uit de weg zetten.


Jan Suykerbuyk (CD&V) haalde het probleem aan : nogal wat wagens worden niet verzet voor de veegwerken. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) bevestigde het probleem, maar gaf aan dat de politie niet geneigd is om op te treden. Kevin Ooye (N-VA/PLE) had dan weer vragen bij de kwaliteit van het geleverde werk : wordt er, zoals hij vorig jaar had gevraagd, ook in de hoeken waar de machines niet komen geveegd ? Jaspers antwoordde dat dit wel de bedoeling is; als het niet gebeurd is, liep er iets fout. En Agnes Broos (N-VA/PLE) wees erop dat de veegwerken eigenlijk te vroeg komen : heel wat bladeren hangen nog aan de bomen. Jaspers antwoordde dat er niet te lang kan worden gewacht, omdat ook het onkruid moet worden verwijderd. En hij voelde zich ook niet verantwoordelijk voor de late komst van de herfst.


  Inbrakenplaag wordt aangepakt

Recent werd in heel wat Essense huizen ingebroken. Kevin Ooye (N-VA/PLE) vroeg welke extra maatregelen werden genomen.


Burgemeester Van Tichelt (CD&V) gaf aan dat de Politiezone Grens extra patrouilles in Essen had ingezet, maar ook beroep had gedaan op de medewerking van een naburige politiezone. Op die manier konden enkele daders ook worden gevat. De burgemeester kon niet met zekerheid zeggen of alle verantwoordelijken voor de recente inbraken daarmee waren opgepakt, maar zijn waardering voor het politiewerk en de inbreng van de betrokken BINs werd in elk geval door de hele raad gedeeld. Agnes Broos (N-VA/PLE) wees nog op de diefstallen in de kleedkamers van de Hemelrijkhal. Om die te voorkomen, zullen er in de gang enkele lockers worden geplaatst.


  Ongevallen : beter voorkomen dan genezen

Onlangs gebeurde een ernstig verkeersongeval in de Kalmthoutsesteenweg, in de bocht ter hoogte van de Oude Baan. Kevin Ooye (N-VA/PLE) vroeg of er geen maatregelen kunnen worden genomen.


Infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) gaf aan dat er al eerder n boom werd weggehaald, maar dat niemand in Essen alle bomen weg wil. Ook de burgemeester sloot zich daarbij aan : de afslagstrook had de bocht veiliger gemaakt, maar te hard rijden blijft er erg gevaarlijk. Dat was ook de mening van Frans Schrauwen (CD&V) : de bocht heeft in de loop der jaren al een zware tol geist, maar erg veel kan er niet aan veranderd worden. Ooye vroeg toch om er nog eens opnieuw met het Vlaams Gewest, dat de weg immers beheert, over te overleggen, en dat werd ook toegezegd.

Anne Somers (N-VA/PLE) keek dan weer vooruit naar het Nieuwjaarszingen. Dan worden er borden met "Opgepast, zingende kinderen" geplaatst, maar wellicht weet niet iedereen die met de auto door Essen rijdt wat dat betekent. Ze vroeg om er meteen een "30" aan toe te voegen. Jeugdschepen Jaspers (sp.a) gaf aan dat daarvoor een politiereglement nodig is, maar zegde toe om die mogelijkheid te bekijken.


Buiten dienst

  Afwerking dienstencentrum laat te wensen over

Onlangs werden de nieuwe gebouwen van Lokaal Dienstencentrum 't Gasthuis geopend. Er blijven echter een hele reeks technische en praktische problemen.


Paul De Corte (N-VA/PLE) maakte samen met Annemie Van Loon (N-VA/PLE) een rondgang. De Corte rapporteerde in de OCMW-raad : de akoestiek is erg slecht, waardoor er altijd veel lawaai is in het gebouw. Er ontbreekt een zonnewering, en ook de toog is erg onpraktisch : er zijn geen schabben voor glazen, en de doorgeeftogen voor het eten en die voor de dranken zijn te hoog. Er zijn bovendien geen toogbladen. OCMW-voorzitter Imelda Schrauwen (CD&V) antwoordde dat er bekeken wordt wat er verbeterd kan worden, maar dat er eerst voor het nodige budget moet worden gezorgd.

Guy Van den Broek (N-VA/PLE) kwam erop terug in de gemeenteraad : hadden de problemen niet voorkomen kunnen worden als de gemeentelijke technische diensten nauwer betrokken waren geweest ? Schrauwen ontkende dat die diensten niet betrokken waren, en stelde bovendien dat ze ondertussen al enkele problemen hadden opgelost. Van den Broek gaf nog aan dat de vrijwilligers en het personeel onvoldoende bij de plannen betrokken werden : de praktische problemen met de toog hadden zo bijvoorbeeld perfect voorkomen kunnen worden.


  Paasmarkt wordt uitbesteed

Het gemeentebestuur is van plan om de organisatie van de Paasmarkt uit handen te geven. Maar eerst moeten de nodige afspraken over de deelname van Essense handelaars worden gemaakt.


Op de agenda stond het voorstel om de organisatie van de markt over te laten aan de Algemene Markthandelaars Vereniging. Maar nog voor de bespreking vroeg de burgemeester om het punt uit te stellen, zodat er opnieuw kan worden gesproken over de deelname van de Essense handelaars die niet in de straten van de markt zijn gevestigd : die zouden immers even veel aan de Vereniging moeten betalen als de andere marktkramers. Thomas Dekkers (N-VA/PLE) pleitte ervoor om hen van een verminderd tarief te laten genieten. Economieschepen Frans Schrauwen (CD&V) gaat opnieuw met de vereniging praten, om dan de nodige afspraken op papier te zetten.


  Hoe denkt u erover ?

Vorige maand vroegen we u hoe u tegen de komst van bewakingscamera's aan de fietsenstallingen in de stations aankijkt. 44,4% van de antwoorden geloofde dat het de dieven daar wel zal afschrikken, maar dat die vervolgens elders naar fietsen op zoek zullen gaan.


33,3% dacht dat de camera's ook echt zullen helpen om de dieven te vatten, terwijl 22,2% helemaal niet in de camera's gelooft.


Ook deze maand blijven we bij de criminaliteit : vindt u dat de gemeente en de politie voldoende maatregelen hebben genomen naar aanleiding van de recente inbrakenplaag, of wil u nog meer patrouilles in de Essense straten zien ? Laat het ons weten via www.nvaple.be !Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be