Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 16, 2017, nr. 6

 

De gemeenteraad kwam na de zomervakantie opnieuw samen, maar meer dan een vederlichte agenda legde het schepencollege niet voor.  Dreven Hemelrijk worden vernieuwd

In samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen worden de dreven in en rond het sportpark vernieuwd.


In het domein tussen de Kiekenhoeve, De Belder en het sportpark bevinden zich enkele mooie dreven, maar die zijn aan onderhoud toe : de staat van de bomen moet worden onderzocht, zieke bomen moeten worden gekapt, andere moeten worden gesnoeid, eventueel moeten nieuwe bomen worden aangeplant. Daarvan zal in 2017 en 2018 werk gemaakt worden. Regionaal Landschap De Voorkempen en het gemeentebestuur slaan daarvoor de handen in elkaar. De gemeenteraad keurde het lastenboek goed, al werden ondertussen de aannemers al aangeschreven. De procedure zal daarom gedeeltelijk moeten worden hernomen.

Guy Van den Broek (N-VA/PLE) vroeg om de dreef tussen Kiekenhoeve en sportpark die gedeeltelijk door het Karrenmuseum loopt volledig open te stellen voor de wandelaars, en om dus de draad die het museum omheint te verzetten. Milieuschepen Helmut Jaspers (sp.a) wilde zich daar alvast niet over uitspreken.


  Werk over de grens

Binnenkort zit het Essense schepencollege samen met de collega's van Roosendaal. Ook de werkgelegenheid bij onze noorderburen zal dan op de agenda staan.


Eerder al brachten Jan Suykerbuyk (CD&V) en Thomas Dekkers (N-VA/PLE) dit thema ter sprake : net over de grens worden er heel wat banen gecreŽerd, terwijl er in Essen nog (te) veel laaggeschoolde werklozen zijn. Suykerbuyk vroeg daarom aan het college om dit onderwerp te bespreken op het overleg. Dekkers stelde voor om aan de tewerkstellingsmogelijkheden voor Essenaren ook de nodige ruchtbaarheid te geven, via de media en de gemeentelijke website, en om ook zelf samen te werken met de bedrijven die in Nederland hun activiteiten gaan uitbreiden. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) zegde toe dat het thema besproken zal worden, en gaf aan dat er ook al informele contacten waren geweest met de VDAB en de Nederlandse tegenhanger UWV.

Tom Bevers (N-VA/PLE) vroeg nog welke andere thema's met Roosendaal besproken zullen worden, en stelde voor om alvast de toekomst van het voormalige douanecomplex aan de Ringweg te agenderen. Dat vond Van Tichelt een zinvol idee. De burgemeester gaf verder aan dat enkele grensoverschrijdende wegen (zoals de Hollandse Dreef) op de agenda zullen staan.


  Wegenwerken lopen vertraging op

De werken in de Beliestraat/Kerkstraat die de voorbije weken plaatsvonden namen meer tijd in beslag dan voorzien. En de beloofde herstelwerken in de Vaartstraat werden nog niet aangevat.


Kevin Ooye (N-VA/PLE) wees erop dat de werkzaamheden in Beliestraat/Kerkstraat langer duurden dan aan de bewoners was gemeld. Brigitte Quick (CD&V) antwoordde dat de werken inderdaad ingrijpender waren dan eerst voorzien. Zo was vooraf niet geweten dat er onder het wegdek tussen het Sint-Antoniusplein en de Spoorwegstraat nog oude kasseien lagen. Ze gaf wel aan dat de bewoners voortdurend op de hoogte werden gehouden van de wijzigingen in het werkschema, en beloofde dat ook de schilderwerken snel zouden worden afgerond.

Ooye kwam ook nog terug op de beloofde werken in de Vaartstraat, waar de eerdere heraanleg niet oordeelkundig was gebeurd. Quick gaf aan dat ze de belofte om de aanpassingen nog vůůr het bouwverlof te laten uitvoeren niet had kunnen houden, maar dat de werken nu snel zouden volgen. Ooye bekloeg zich ook over de manier waarop de oevers van de Vaart recent werden bijgewerkt, maar daarvoor is het provinciebestuur verantwoordelijk.


  Over d'Aa in klinkers of beton ?

Dirk Smout (N-VA/PLE) kwam nog eens terug op de heraanleg van Over d'Aa : in welk materiaal zal het fietspad uitgevoerd worden ?


De kwestie zorgde eerder al voor discussie, waarbij de gemeenteraad een duidelijke voorkeur toonde voor een fietspad in asfalt of beton. Schepen Brigitte Quick (CD&V) haalde aan dat een eerste werfoverleg met de aannemer had plaatsgevonden, waarbij de verschillende opties en hun kostprijs werden besproken. Ze gaf ook aan dat er tegenwoordig een type klinker beschikbaar is die als "fietspadklinker" wordt gebruikt, en die comfortabeler fietsen toelaat. De gemeenteraadscommissie openbare infrastructuur buigt zich hier de komende weken opnieuw over.


  Hoe denkt u erover ?

Vorige maand vroegen we u hoe u aankijkt tegen de mogelijke komst van een nieuwe verkaveling in de Heikantlaan. 34,6% van de antwoorden juicht dit toe : hoe meer bouwmogelijkheden in Essen, hoe liever.


Nog eens 30,6% vindt sowieso dat op bouwgrond altijd gebouwd moet kunnen worden. 19,2% wil wel enkele nieuwe woningen zien, maar vindt dat er zo veel mogelijk groen moet blijven. 15,2% wil hier helemaal niet bouwen.


Deze maand willen we graag weten hoe u het fietspad langs Over d'Aa zou verharden : met asfalt, beton, speciale klinkers, gewone klinkers of met stoeptegels. Laat het ons weten via www.nvaple.be ! Succesvolle Waaifeesten

Met de Waaifeesten zorgde KLJ Hoek weer voor een weekend vol vertier. Op de quiz op vrijdag 18 augustus, zoals steeds opgesteld en gepresenteerd door Robin Jacobs, tekende ook het team van N-VA/PLE paraat.


Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be