VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Parkeergelegenheid voor vrachtwagens in de Fortstraat.

Gevaar bij kruisen van wagens in de Fortstraat door beperkte doorgang en snelheid wagens, en oneigenlijk gebruik van de parkeerstrook voor vrachtwagens, door transportfirma's die er hun opleggers voor langere tijd achterlaten.

Een paar jaar terug werd de Fortstraat heraangelegd met een afgescheiden fietspad en een parkeerstrook voor vrachtwagens. Hierdoor is het kruisen van wagens in de Fortstraat levensgevaarlijk geworden, temeer de bezoekers ah containerpark zich zelden houden ad snelheidsbeperkingen.(kruisen van wagens aan te hoge snelheid op onvoldoende afstand van elkaar) Zeer groot gevaar id bocht tegenover de ingang van kringloopcentrum. Bovendien wordt de parkeerstrook voor vrachtwagens maar al te vaak gebruikt door een transportfirma uit het industriepark, voor het stallen van haar opleggers voor langere tijd, soms een ganse week. Deze strook is niet voldoende verlicht 's nachts waardoor er een risico bestaat dat wagens 's nachts of bij dikke mist tegen de opleggers aanrijden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een vrachtwagenbedrijf haar bedrijfsterrein uitbreidt naar de openbare weg? Deze strook is aangelegd om vrachtwagenchauffeurs uit Beernem toe te laten 's nachts hun vrachtwagen daar te parkeren.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :