VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

FIETSPAD HINDER

FIETSPAD LATTENKLIVERSSTRAAT

er staan auto's geparkeerd op het fiestpad in de lattenklieversstraat te hoogte van huis nr 144 waardoor de fietsers op de rijweg komen;ook op die plaats staan geparkeerde auto's naast het fietspad waardoor de situatie voor fiesters en bestuurders nog gevaarlijker wordt. De fietser moet zodanig ver uitwijken dat het op de rijweg van tegenliggende verkeer rijd.Ook te hoogte van huis 133 zelfde situatie met bijkomende dat er een wegversmalling is. Aan de wegversmallingen in de lattenklieversstraat staan de geparkeerde auto veel te dicht voor een vlotte doorgang van het openbaar vervoer DE LIJN. *De dringenste situatie is de zeer hoge snelheid en het roekeloos rijden in de lattenklieversstraat vooral na 19h zowel in de week als weekend. Vroeg of laat valt hier een dodelijk ongeval met kinderen of oudere mensen die de snelheid niet kunnen inschatten bij het oversteken.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :