VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Fietspad Wingene steenweg t.h.v. benzinestation en warenhuis

Als fietser wordt je dikwijls gehinderd bij het berijden van het fietspad in de Wingene steenweg t.h.v. het benzinestation Power en de Lidl. De vrachtwagens die aanschuiven om te tanken gebruiken het fietspad als parkeerstrook. Als fietser moet je het voetpad of de rijweg kiezen, en soms is dit zelfs niet mogelijk als de vrachtwagens tot de betonblokken op het viaduct staan.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

beste oplossing is de Lidl daar weghalen en het tankstation naar achter verschuiven, waardoor er meer plaats komt voor aanrijdende en wegrijdende voertuigen. tweede optie is de woning die naast de brug ligt slopen en daar een extra parkeer- of aanrijzone maken. het probleem ligt niet enkel bij de vrachtwagens, maar ook bij aanrijdende en wegrijdende auto's die geen rekening houden met fietspad in dubbele richting (fietsers, komende van het station, worden vaak te laat opgemerkt). (Pieter Steyaert)

Moeilijk om daar een antwoord op te geven. Dit is het werk van verkeersdeskundigen, zeker ? Ik werk op het domein St. amandus en het is al verschillende keren gebeurd, dat één van onze bewoners daar een accidentje hadden of toch bijna. De camions staan regelmatig tot op het fietspad. Onze bewoners zijn zeer zwakke weggebruikers en kunnen een gevaarlijke situatie niet altijd goed inschatten. Elke dag gaan er bewoners van op het domein naar de Lidl. (De Blieck Katia)

dat laat ik over aan de specialisten, die hopelijk nu wel een goede job doen (kris maes)

verkeerslichten (roels anita)