VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Kauter, Sint-Joris

In de nieuw aangelegde straat Kauter op de rechteroever in Sint-Joris zijn geen witte lijnen aangebracht, noch om de rijweg af te bakenen, noch om de twee-richtingsweg op te delen in rijvakken. BIJ MIST : is het gevaarlijk om de rechterkant van de weg aan te houden. ALTIJD : de korte knik die ter hoogte van de woningen nummers 7 / 9 in de weg zijn aangebracht, zal vroeger of later oorzaak zijn van frontale botsingen : hier is dringend een middengeleider gewenst. Witte lijnen om de rechtse kant van de rijweg aan te duiden is ook dringend nodig. Middellijnen niet, aangezien men dan een vertragend effect bekomt in deze zone 50-straat. Ook het kruispunt met de Vaart-Noord zou beter gewijzigd worden : de hoofdweg zou beter VaartNoord - Kauter zijn, waarop het meeste verkeer plaatsvindt. De richting Oedelem-Oostveld is heden een meer rustige weg.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :