VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Fietssugestiestrook : café De Brug

Fietstoeristen die langs het kanaal van onder café De Brug de Lattenklieversstraat (Sint-Joris) oprijden, steken meestal niet de Lattenklieversstraat over om aan de rechter kant verder te rijden naar de kanaalbrug :

tientallen fietsers per dag die de fietsroute langs het kanaal volgen richting Aalter, begrijpen de situatie daar niet : bij gebrek aan enige aanduiding noch verkeersbord, noch oversteekaanduiding, rijden zij aan de linkse kant van de weg verder en er wordt veelal overgestoken naar de rechter kant wanneer zij onder de kanaalbrug vaststellen dat er vanaf dat punt geen fietspad meer is : hier komen uit 4 richtingen auto's tesamen en dat schept een zeer verwarrende situatie voor alle weggebruikers. Een fietssugestiestrook in rode kleur + witte onderbroken lijnen om over te steken aan de bushalte zou het probleem kunnen oplossen (er bestaat ook een verkeersbord dat fietsers verbiedt langs de verkeerde kant verder te rijden).

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :