VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Verkeersoverlast Sint Andreaslaan

Veel mensen parkeren zich langs de baan om naar de bakker of DB center te gaan, terwijl er kortbij voldoende parkeerplaatsen zijn in de omliggende straten.

In de week is dit meer uit gemakzucht, gezien de parking van DB center nooit volledig volstaat. Op zondag is dit wel soms een probleem. Maar ook dit is op te lossen door gewoon in de stationsstraat te parkeren en even te voet te gaan. Bovendien staan er de zondagmorgen veel wagens achter elkaar geparkeerd, waardoor het verkeer (meestal vrij druk op dat moment) belemmerd wordt, met alle gevolgen vandien. Sommige beginnen de geparkeerde wagens in te halen ipv te wachten, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

De weg indelen in 2 rijvakken door middenstrepen = betekent verbod om te parkeren of stil te staan op de rijvakken : er is parkeergelegenheid in de zijstraten voor klanten van de bakkerij. Betere verkeersregeling van de parking van de supermarkt : uitrijverbod langs de eerste poort kant parklaan/stationsstraat (HIER enkel INRIT) want wie de parking hier wil verlaten verhindert dat voertuigen kunnen binnerijden, wat opstroppingen veroorzaakt! (Hedwig De Meyere)

De bakkerij is nu op Zondag niet meer open dus gaat het louter om mensen die de supermarkt bezoeken maar geen parking meer vinden. Een parkeerverbod tussen huisnummer 7 en 15 is een simpele en doeltreffende oplossing. (Franky Brandt)

niet parkeren op de rijweg, nergens toelaten (rita de roest)