VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Een leefbare Akkerstraat

Het aantal voertuigen en het zwaar verkeer is de laatste 3 jaar méér dan verdubbeld. De scheidingshaag met het voetpad wordt constant ingereden. Ruim 35 jaar ijveren wij voor een leefbare en veilige Akkerstraat.

De "buren van Akkerstraat" vragen meer controle en flitspalen in de bocht aan nr 53-55. Snelheidsremmers moeten ook hier kunnen. Het gaat immers om een uiterst gevaarlijke bocht. (

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Ik kan nogmaals onderstaande opmerkingen bevestigen, zeker met het huidige oogstseizoen. In het lokale magazine van Beernem had de politie de mensen er op gewezen rekening te houden met het vertraagde verkeer en vuile wegen. Volledig mee akkoord, de boeren moeten zeker hun werk kunnen doen, maar het respect moet ook van beide kanten komen en dit is jammer genoeg niet altijd het geval! Tegenwoordig passeren er enorm veel traktoren (wat logisch is natuurlijk),met de nodigde files erachter (zeker in spitsverkeer ...). Wat echter niet door de beugel kan zijn die enorm grote machines (pikdorsers?), die eerder thuishoren op een amerikaanse ranch, dan op de (in vergelijking smalle) akkerstraat. De chauffeurs rijden op bepaalde stukken de struiken compleet plat, met als gevolg een grote modderplas op de weg en het fietspad. Logischerwijze zorgt dit voor zeer gladde wegen. Zelfs aan 70 km/u kan zich op deze plaatsen een zwaar ongeval voordoen. Vorige week was dit nog het geval. Wat mij ook enorm stoort is het feit dat, als deze voertuigen moeten uitwijken, ze gewoon in uw voortuin komen rijden om plaats te ruimen voor een collega landboervoertuig, met de nodige schade als gevolg. @Marleen, de weg verbreden zal weinig zin hebben, de snelheid zal steeds hoger worden van zowel de personenwagens als de vrachtwagens. Bovendien zou dit volgens mij ook uitnodigen tot meer vrachtverkeer (wat nu al meer dan voldoende is). (Frank)

Many many qautily points there. (BYUFZgkjqp)

Vooral het vrachtverkeer is een groot probleem. Ze gebruiken deze weg als sluipweg van Brugge naar de autosnelweg. Als deze tientonners komen langsgedaverd (veelal 70 km/u +), davert gans het huis. Verschillende huizen zijn reeds beschadigd door dit zware verkeer. Vrachtwagens horen hier in principe niet thuis. Er zijn voldoende grote wegen om Brugge en regio te bereiken. (Rob)

De haagjes worden continue ingereden omdat de weg te smal is als twee grote tractoren elkaar moeten kruisen. Die tractoren ontwijken de haagjes niet! Hun brede, zware wielen doen alles kapot, en de haagjes leggen zich plat zonder dat er voor de tractor schade is. Het klinkt misschien hard, maar moesten de tractoren serieuse gevolgen hebben van hun daden dan zouden ze misschien wat beter opletten. Hoe het op te lossen? Obstakels tussen baan en fietspad waarvoor tractoren wel zullen wijken omdat hun voertuig/aanhangwagen anders schade zou oplopen.Al vrees ik dat het grootste probleem is dat de aanhangwagens van de huidige tractoren zo breed zijn dat ze elkaar moeilijk op een veilige manier kunnen kruisen. De weg verbreden zou misschien een oplossing zijn, maar dat zal waarschijnlijk de snelheid van andere voertuigen weer de hoogte injagen. Wat weer onveiliger situaties creëert. (Marleen)

Beste, Snelheidsremmers moeten zeker kunnen, maar dan zeker geen torenhoge verkeersdrempels, waar je amper kunt over rijden indien je niet over een SUV bezit. Voor deze bocht zou ik eerder opteren voor een licht verhoogd platform, uitgestrekt over een tiental meter (voor en na de bocht), waardoor de snelheid toch een stuk naar beneden moet (50 km/u) om normaal te kunnen passeren. Bij te sterk verhoogde platforms (zoals zovele in dit landje) bestaat de kans dat er mensen enorm zullen afremmen, waardoor achteropkomend verkeer meer kans heeft om een kop-staart botsing te veroorzaken. Vandaar ook mijn keuze voor een licht verhoogde versie, waar normaal kan overgereden worden. Een andere optie is het plaatsen van een flitspaal. Dit lijkt me echter minder haalbaar, gezien er 1 in beide richtingen moet komen. Bovendien kan het gebeuren dat de mensen, na geflitst te zijn, volop in de remmen gaan. Dit is uiteraard niet zo bevorderlijk voor het inrijden van een bocht en zal eerder ongevallen in de hand werken. In elk geval, het is een feit dat er zeer snel gereden wordt op deze plaats. Als toekomstige bewoner van de Akkerstraat heb ik reeds meerdere keren vastgesteld hoe mensen thv onze nieuwe woning beginnen oversteken (op een vrij korte afstand), met alle gevolgen vandien. Er zou ook mogen gelet worden op vrachtwagens, die soms sneller dan auto's doorheen de Akkerstraat denderen. In elk geval zou het leuk zijn moest er een haalbaar compromis uit de bus komen, zonder al te grote verkeersbelemmering. Tenslotte zou ik de toegelaten snelheid op de meeste stukken zeker op 70 km/u behouden. Beste groeten, Frank Eertmans (Frank Eertmans)