VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Het zwaar roffelend gebrul van de Knesselarestraat

Het grootste deel van de Knesselarestraat bestaat nog steeds uit betonplaten. Iedereen kent het zwaar roffelend gebrul dat dit soort wegen voortbrengt als er een auto over raast. Als er een vrachtwagen voorbij buldert, daveren alle huizen van Oedelem tot in Knesselare. Bovendien is fietsen langs de Knesselarestraat absoluut niet aangenaam in dit lawaai.

Overal te lande worden oude betonbanen vervangen door asfalt. Behalve de Knesselarestraat. Vorig jaar zijn er over de hele lengte, van Oedelem tot Knesselare, hele stukken beton vernieuwd. De nieuwe stukken beton zijn nu ingekerfd, zodat het water er beter afloopt... Het oorverdovende 'kletsen' van de autobanden, rammelen van aanhangwagens en donderen van vrachtwagens is nu nog erger.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :