VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Fietspad aan kruispunt Vaart-Noord met Bloemendalestraat

Het fietspad langs de Beernemse vaart (kant Vaart-Noord) houdt plots op te bestaan ter hoogte van de Bloemendalestraat, daar waar ook de op- en afrit van de brug over het kanaal op de weg uitkomen. Fietsers richting Brugge moeten daarenboven oversteken op dit kruispunt om aan de juiste kant hun weg te kunnen volgen.

Dit zorgt voor bijzonder onveilige situaties. Temeer daar het fietspad op een drukke fietsroute langs het kanaal ligt en deel uitmaakt van het fietsknooppuntennetwerk. Het doortrekken van het fietspad tot voorbij de brug zou al een aanzienlijke verbetering zijn. De oversteek naar de Bloemendaelestraat dient desgevallend goed te worden aangeduid.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

-doortrekken fietspad zodat fietsers naar het natuurgebied niet op straat moeten -duidelijke lijnen waar fietsers oversteken aan bloemendaelestraat (marleen hermie)

Verkeersdrempels zodat verkeer niet zo snel kan rijden / snelheidscontroles. betere signalisatie / belijning of afbakening fietspad doortrekken fietspad langs kanaal. veel verkeer rijdt door aan kant kanaal, en moet dan rechtsomkeer maken op het eind, of spookrijden (dagelijks gemiddeld 6 tot 10 spookrijders) (daveloose kris)

Er zouden daar best rode fietssugestiestroken met witte onderbroken lijnen aangebracht worden om de oversteken aan te duiden en veiliger te maken. Tot nu toe hebben de fietsers hier geen enkel houvast waar ze moeten rijden, en autobestuurders zien niet waar de fietsers naartoe willen rijden. (Hedwg De Meyere)