VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Afbakening voetpaden Knesselarestraat & Bruggestraat

Na de werkzaamheden aan de Knesselarestraat en de Bruggestraat lopen de voetgangers dagelijks gevaar aangereden te worden op het voetpad. Het voetpad is gelijkgronds en chauffeurs hebben er geen problemen mee om het voetpad als een uitbreiding van de rijbaan te zien als er bredere voertuigen elkaar moeten kruisen op deze wegen.

Waarom kan het voetpad niet gescheiden worden van de rijbaan door bijvoorbeeld palen of hekkens zoals men in vele steden in Frankrijk ziet.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Het slopen van het oude huis Maes (helaas beschermd)zou bijdragen tot een breder en dus veiliger voetpad langs de Bruggestraat tot aan de Beekstraat. Nu zeer smal met te veel en te zwaar verkeer door de op deze plaats zeer smalle dorpskern. (Peter Landuyt)

Doorgaand zwaar verkeer bannen uit de dorpskern zou de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. De zone 30 is een goede maatregel op voorwaarde dat er enige opvolging is. (Luc Bultinck)

Vaste paaltjes of hekkens kunnen zeker een voorlopige oplossing zijn, maar is op lange termijn onvoldoende om op de spitsuren een vlot en veilig verkeer te verzekeren. Een vermindering van het spitsverkeer in het stuk tussen de Beernemstraat en de Oudezakstraat kan alleen structureel verbeteren als het schoolverkeer verdeeld wordt. M.a.w. een tweede schoolingang waar fietsers en voetgangers VEILIG zijn, is noodzakelijk! (Karin Sypré)

eenrichtingsverkeer van maken als die stomme nutteloze werken gedaan zijn op de markt want daar ligt de grote oorzaak van alle verkeersellende.en dat blijft maar duren (pascal laseur)

Play informative for me, Mr. internet wiretr. (lqTudHvieRlpDJ)

Vele gevaarlijke verkeerssituaties op de gemeente worden mede veroorzaakt doordat de chauffeurs zich niet houden aan de snelheidsperkingen. (Cools André)