VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Fietspad jachthaven Beernem naar Sint-Joris

Betreffend fietspad is nog een enig stukje natuurgebied in Beernem die nooit zou mogen verloren gaan. Voor de recreatieve wandelaar en fietser is dit prachtig stukje natuur om veilig te fietsen en te wandelen. Verharden met een betonstrook zou volgens mij een zeer onveilige situatie zijn en komt alleen ten goede aan motorfietsers en allerlei hardrijders.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Het is heel rustgevend en zeer aangenaam om daar met jonge kinderen te fietsen. Laat ook hen nog eens kennis maken met een stukje natuur ipv niets anders meer te kennen dan beton waar erop gereden moet worden. (Josephine de Windt)

Het slingerende pad is een verademing om langs te fietsen, je kan er nu nog echt genieten van de geuren en de kleuren van de natuur zonder dat je je moet bekommeren om langsracende wielertoeristen,... De mountainbikers hebben hun eigen paadjes uitgesleten wat voor een opslitsing zorgt van het fietsverkeer.Dit pad verbreden zal én onveiliger zijn voor recreatieve fietsers en wandelaars.De natuurbeleving zal een heel stuk minder worden. Ook stel ik mij de vraag wat dit zal betekenen voor de uitwisseling van het bodemleven van de berm naar de kanaaltalud en omgekeerd. (Katrien Onraedt)

Dit fiets/wandelpad moet blijven zoals het vandaag bestaat, een idyllisch plaatsje waar het veilig fietsen en wandelen is, eventueel een jaarlijks herstel met het invullen van putten in het wegdek. (Jurgen Van de Walle)

Het natuurlijke, recreatieve karakter dat er nu is zoveel mogelijk behouden. (rony van houdenhove)

'Hoe dit probleem aanpakken?' ik zie geen probleem. Fietsen of wandelen langsheen dit pad geeft je een vakantiegevoel, één met de natuur, ook de geur van de natuur... Het beeld dat je er krijgt geeft een echte méérwaarde aan onze gemeente, echt waar. We hebben al zo weinig groen over... Mensen die een bepaalde fietsroute volgen, doen dit niet om vlug vlug van punt a naar punt b te rijden maar om te genieten van de streek en onder andere dit pad maakt de route aantrekkelijk. (Ik herinner me nog het pad in de buurt van het containerpark, met de schaapjes aan de kant... zalig om er te fietsen of te wandelen.. maar daar is nu asfalt en het mooie is eraf. jammer.) Laat aub groen wat nog groen is. Kinderen groeien al genoeg op met beton..Laat onze gemeente hier en daar nog een idylisch plekje hebben waar we kunnen genieten en waar toeristen op afkomen... (Els Verniest)

onderhouden van het bestaande dolomietpad. Een betonstrook trekt wieler'toeristen' aan. Het moet blijven voor de wandelaar en gewone fietser. Een betonstrook past niet in het natuurgebied (Kristof Hurtekant)

Voorstel: dit fietspad verlengen langsheen de oude kanaalarm en een aansluiting voorzien op het bestaande stuk fietspad langs de oude kanaalarm in ST.Joris. (Cools André)