VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Wegversmalling Lattenklieverstraat - Sociaal Huis

In de Lattenklieverstraat heeft men vorig jaar ter hoogte van het Sociaal Huis een wegversmalling genstalleerd. De wegversmalling is een goede zaak, de inplanting is dat niet.

De automobilisten die vanuit richting Beernem komen moeten voorrang verlenen aan het tegemoetkomend verkeer. Maar laat de wegversmalling nu net aan het kruispunt met de Maria-Aaltersteenweg en de Smissestraat liggen en op 75 meter van het kruispunt Kerkstraat , Pelderijn en Kooldreef. Langs alle kanten komt het verkeer en moet aan mekaar voorrang van rechtsverleend worden. Rond het begin- en einduur van de school is het daar een ware chaos en een levensgevaarlijke situatie voor de (vele) fietsers. De wegversmalling verderop leggen richting Beernem was een optie geweest om het verkeer in de Lattenklieverstraat te doen vertragen.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Het zou goed zijn dat deze wegversmalling beschouwd zou worden als een 'eenvoudig' of 'half' rond punt : met dien verstande dat de versmalde weg slechts kan bereden worden nadat de voertuigen halt gehouden hebben : a) komende van Beernem : een STOP vr de SMAstweg (een volle witte lijn trekken); b) een STOP voor de voertuigen komende uit de Smissestraat; c) een STOP voor de voertuigen komende uit de SMAstweg; d) schilderen van een gearceerd vak op de hoek van SMAstweg en het plantenvak opdat er daar geen voertuigen zouden halt houden en terwijl zij wachten op het doorkomen van de tegenligger uit de richting brug. Voor de fietsers uit de richting brug : een fietspad rood schilderen ; voor de fietser uit de richting Beernem : een stuk fietspad schilderen ( aanleggen) op de plaats van het huidige voetpad ; het voetpad omleiden achter de kasten voor het sociaal huis. Veel mensen van Sint-Joris opperden in de voorbije maanden de oplossing van dit probleem in deze zin. 10 januari 2012. (Hedwig De Meyere)

Beste, langs deze weg willen we vermelden dat het niet verantwoord is om als fietser met kleuter (op fietsje) verplicht wordt om midden van de weg te rijden !!!!!!! LEVENSGEVAARLIJK ! Doe er a.u.b. iets aan voor er ongelukken gebeuren. Dit in naam van heel veel passanten !!!! (Guss Ruth en Wim De Groote)

If your aritlces are always this helpful, “I'll be back.” (sSmpqNvAlQ)

Your story was raelly informative, thanks! (BuvuDSjfaplrOg)

Deze wegversmalling kadert in het beleid om de terechte maximumsnelheid van 30km af te dwingen in de Lattenklieversstraat. Echter : het echte probleem hier is dat er veel te snel gereden wordt in de zone 30 : mochten ten eerste er meer automobilisten zich houden aan die snelheidsbeperking dan zie ik geen probleem op deze plaats. Er schort wel iets aan de signalisatie van de zone 30 : deze is bijna onzichtbaar : 1 het bord 30 opgesteld aan de bushalte aan de vaart is kwazie verdoken op het wachthok : dit zou moeten verplaatst worden naar de hoek van caf De Brug : daar zijn de auto's aan het vertragen omwille van de bocht en ze kijken dan recht op dat bord ; dit zou best een verlicht bord met ledverlichting op zonnecellen kunnen zijn; 2 de wegversmalling is goed ingeplant, mr de situatie is zeer verwarrend : veel teveel dingen waar de automobilist n de fietsers terzelfdertijd moeten op letten : 1) voorrang voor de richting, 2) de aankomende fietsers (scholieren n volwassenen, groepen wieler-terroristen) 3) voorrang van rechts van de Smissestraat, 4) voorrang van rechts St-Maria-Aaltersteenweg, 5) parkerende voertuigen aan de Spar n aan het Sociaal Huis, 6) het plantvak aan de hoek met de SMAsteenweg. Deze veel te complexe situatie moet vereenvoudigd worden : a) de optische versmalling ontbreekt : accentueer de versmalling door aan elke kant een rode fietssuggestiestrook te schilderen; b) verkeersbord 30 aanbrengen aan de palen die voorrangsregeling aangeven; c) opheffen van de voorrang van rechts van de Smissestraat en de SMAstw. (Hedwig De Meyere)