VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Kruispunt, Sint-Jorisstraat, Isidoris Lemahieustraat, sportpark Overleie

Ter hoogte van het kruispunt, Sint-Jorisstraat, Isidoris Lemahieustraat, sportpark Overleie, wordt er vanop de Sint-Jorisstraat duchtig links en rechts afgeslagen, waarbij de rijbaan gedwarst wordt

Dat spaart de automobilisten 200 meter extra uit, maar is ronduit levensgevaarlijk, en overigens verboden. Vele automobilisten lappen daar flink hun laars aan. Een eenvoudig, smal eilandje kan dit probleem helemaal oplossen, kost haast niets en kan snel gerealiseerd worden

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

1) Er is een onderbroken witte streep in het midden van de weg : wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om dat te doen? Deze laat toe dat voertuigen vanuit Knesselare kunnen inhalen op dit kruispunt ? 2) Er zijn meer dan 100 auto's van residentie Lattenklievers, Hommels en Mouterij die hier dagelijks moeten kunnen afslaan, en niet verplicht moeten worden om eerst naar beneden te rijden tot Overleie,gevaarlijke kruispunten onder de brug, om dan de Isidorus Lemahieustraat terug op te draaien : wat een milieuvervuiling al dat remmen en terug optrekken + het lawaai. 3) Als men hier niet naar links mag afslaan, dan ook niet naar de Maria-Aalter steenweg of naar Galgeveld vanop de Sint-Jorisring. 4) De snelheid is op de 'ringweg' beperkt tot 70 km : dan is het ook mogelijk om een vak aan te leggen voor veilig linksafslaand verkeer, zoals aan de Lattenklieversstraat aan de miseriebocht. (Hedwig De Meyere)