VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

fietspad beernemstraat/scherpestraat

zeer gevaarlijk fietspad, niet gescheiden van rijweg, smal, geen markeringen.veelvuldig gebruik door schoolgaande kinderen

In de toekomst wordt ons een afgescheiden fietspad beloofd. Maar ondertussen laat het echt de wensen over. Een simpele witte lijn tussen rijweg/fietspad en markeringspaaltjes (naar vb van Astridlaan, Assebroek) is voor het gemeentebestuur niet nodig. De school begint dadelijk,...

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Daar ik meermaals in de week naar Beernem fiets en een rugpatient ben,is het aangewezen, ook om de veiligheid en de netheid ervan,om op de asfaltstrook een doorlopende betonnen scheidingsmuur te plaatsen en over het oneffen betonpad een laag asfalt te gieten.Je fietst dan rustig, is veilig en er ligt geen steenslag meer op je fietspad.Maak hem tevens wat breder zodat je hem machinaal kunt kuisen.Realiseer dit in een eventueel meerjarenplan. Succes!!!!!!! (George Verheije. Kneukelstraat 15 8730 Oedelem)