VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Snelheid Hubert d'Ydewallestraat

In gans de Hubert d'Ydewallestraat is de snelheid beperkt tot 50 km/h (bebouwde kom). Dit wordt totaal niet nageleefd op het gedeelte tussen de Wellingstraat en de Spoorwegstraat, richting Beernem en omgekeerd richting Hertsberge, Ruddervoorde.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Geachte, Komende van Hertsberge in de Hubert d'Ydewallestraat staat er nergens een verkeersbord van 50km per uur, of niet op de rijbaan. Mijn vraag, zou het niet beter zijn het verkeersbord van 50km te plaatsen of op de rijweg 50km vanaf bebouwde kom te plaatsen? Als niet wonende is dit soms moeilijk. Komende in Zedelgem staat 50km aangeduid op de rijweg vanaf bebouwde kom, is dat niet fair dat dit aangeduid staat? Waarom niet in Beernem? Mvg. (Van Wynsberghe Jeannine)