VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

(on)-VEILIG wandelen

Als fervente wandelaars stappen we regelmatig onze kilometertjes langs Oedelemse akkers en weiden. Stilaan is duidelijk, dat heel wat landelijke wegen door sluipverkeer onveilig worden gemaakt. Doch nergens ontdekt men enig verkeersteken, dat beperkingen oplegt. Of enkel "landbouwvoertuigen en/of lokaal verkeer" toelaat. Enkele voorbeelden zijn; Weg naar Sint Kruis, Ten Torre & Egyptestraat, waar de weg smal is en geen wegmarkeringen bestaan, noch voet- of fiets-paden en men als wandelaar dan vaak in een berm moet springen. Momenteel beperkt de mas het zicht van chauffeurs, die dan te laat zwakke weggebruikers opmerken. Als men van de Assebroekse Meeersen of het Beverhoutsveld terugkeert, is de Veldkapellestraat heel gevaarlijk voor voetgangers (n fietsers).

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

Many many qulatiy points there. (PzBQQweUXlZFZBEMYxo)

Until I found this I thought I'd have to spend the day iinsde. (EVGtvIPHEFFYHj)