VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Gevaarlijk punt, Zuiddammestraat - Scherpestraat- Berendonkstraat

Heel veel ongevallen met stoffelijke schade en soms ook lichamelijk schade tot gevolg.

Beste, Sedert augustus 2015 ben ik woonachtig in de Zuiddammestraat 2B. Het valt me op dat er in die twee jaren die passeerde, ettelijke ongevallen gebeuren op het kruispunt met de Scherpestraat en de Zuiddammestraat. Ondertussen zit onze teller al aan 10! Daarnet, op 9 april 2017 om 18:17 vond het zoveelste ongeluk plaats. Deze keer kwam er geen politie ter plaatse en werd een EAF ingevuld. Het valt enorm op dat bestuurders de bocht verkeerd inschatten. Vorig jaar in oktober stond de omheining van mijn buur een week ge´nstalleerd, en er reed een dronken bestuurder in die woonachtig is in de Zuiddammestraat. Heel vaak is de felle zon ook een probleem. Is er een mogelijkheid om de weg hier aan te passen? Een rondpunt, wegversmalling,de bocht minder verscherpen of net meer verscherpen? Bestuurders rijden hier zeer snel en ik, alsook mijn buren zijn niet gerust over het doorgaande verkeer hier. Vriendelijke groeten Claeys Lisa

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :