Veilig Verkeer Beernem

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

De belangrijkste verkeersproblemen in Beernem zijn:

1
Wegversmalling Lattenklieverstraat - Sociaal Huis
In de Lattenklieverstraat heeft men vorig jaar ter hoogte van het Sociaal Huis een wegversmalling geïnstalleerd. De wegversmalling is een goede zaak, de inplanting is dat niet.
2013 stemmen
2
Snelheid voertuigen in de Lattenklieversstraat van Sint-Jorisbrug tot café De Brug
Dit stuk weg maakt sinds enige tijd reeds deel uit van de dorpskern van Sint-Joris, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 km/u. Nochtans ziet deze straat er eerder uit als een lanceerbaan van een vliegveld, en wordt ook als dusdanig gebruikt door de meerderheid van de weggebruikers. Wanneer worden hier maatregelen genomen en controles gedaan om de snelheid tot die 50km/u te beperken? De weg-infrastructuur dient hier dringend aangepast te worden.
1718 stemmen
3
Fietspad jachthaven Beernem naar Sint-Joris
Betreffend fietspad is nog een enig stukje natuurgebied in Beernem die nooit zou mogen verloren gaan. Voor de recreatieve wandelaar en fietser is dit prachtig stukje natuur om veilig te fietsen en te wandelen. Verharden met een betonstrook zou volgens mij een zeer onveilige situatie zijn en komt alleen ten goede aan motorfietsers en allerlei hardrijders.
1466 stemmen
4
Fietssugestiestrook : café De Brug
Fietstoeristen die langs het kanaal van onder café De Brug de Lattenklieversstraat (Sint-Joris) oprijden, steken meestal niet de Lattenklieversstraat over om aan de rechter kant verder te rijden naar de kanaalbrug :
565 stemmen
5
Kruispunt, Sint-Jorisstraat, Isidoris Lemahieustraat, sportpark Overleie
Ter hoogte van het kruispunt, Sint-Jorisstraat, Isidoris Lemahieustraat, sportpark Overleie, wordt er vanop de Sint-Jorisstraat duchtig links en rechts afgeslagen, waarbij de rijbaan gedwarst wordt
556 stemmen
6
Fietspad Wingene steenweg t.h.v. benzinestation en warenhuis
Als fietser wordt je dikwijls gehinderd bij het berijden van het fietspad in de Wingene steenweg t.h.v. het benzinestation Power en de Lidl. De vrachtwagens die aanschuiven om te tanken gebruiken het fietspad als parkeerstrook. Als fietser moet je het voetpad of de rijweg kiezen, en soms is dit zelfs niet mogelijk als de vrachtwagens tot de betonblokken op het viaduct staan.
427 stemmen
7
Zebrapad Wingenesteenweg
Het drukgebruikte zebrapad, ter hoogte van K. Cardijnlaan, in de Winenesteenweg, is gevaarlijk omdat elke aanduiding van de aanwezigheid ervan ontbreekt. Knipperlichten kunnen hier de veiligheid verhogen.
195 stemmen
8
Een leefbare Akkerstraat
Het aantal voertuigen en het zwaar verkeer is de laatste 3 jaar méér dan verdubbeld. De scheidingshaag met het voetpad wordt constant ingereden. Ruim 35 jaar ijveren wij voor een leefbare en veilige Akkerstraat.
126 stemmen
9
fietspaden in de Parkstraat
Het is levensgevaarlijk om als fietser in de Parkstraat te rijden. Personenwagens kunnen gemakkelijk kruisen zonder op het fietspad te rijden. Maar wanneer er een vrachtwagen of bus of breed voertuig moet kruisen met een ander voertuig, wordt er altijd op het fietspad gereden. Het fietspad maakt echter geen deel uit van de rijbaan.
84 stemmen
10
Fietspad aan kruispunt Vaart-Noord met Bloemendalestraat
Het fietspad langs de Beernemse vaart (kant Vaart-Noord) houdt plots op te bestaan ter hoogte van de Bloemendalestraat, daar waar ook de op- en afrit van de brug over het kanaal op de weg uitkomen. Fietsers richting Brugge moeten daarenboven oversteken op dit kruispunt om aan de juiste kant hun weg te kunnen volgen.
46 stemmen
11
Afbakening voetpaden Knesselarestraat & Bruggestraat
Na de werkzaamheden aan de Knesselarestraat en de Bruggestraat lopen de voetgangers dagelijks gevaar aangereden te worden op het voetpad. Het voetpad is gelijkgronds en chauffeurs hebben er geen problemen mee om het voetpad als een uitbreiding van de rijbaan te zien als er bredere voertuigen elkaar moeten kruisen op deze wegen.
27 stemmen
12
Wingenesteenweg
Langs de Wingenesteenweg is het bijzonder gevaarlijk om over te steken. Er zijn slechts 2 oversteekplaatsen met zebrapaden. Bovendien passeert er veel verkeer van zware landbouwvoertuigen.
19 stemmen
13
Einde fietspad Sijselestraat
Het fietspad langs de Sijselestraat eindigt abrupt. Het zou veiliger zijn dit einde aan te kondigen en voor zowel fietsers als bestuurders van voertuigen duidelijker te maken
17 stemmen
14
Het zwaar roffelend gebrul van de Knesselarestraat
Het grootste deel van de Knesselarestraat bestaat nog steeds uit betonplaten. Iedereen kent het zwaar roffelend gebrul dat dit soort wegen voortbrengt als er een auto over raast. Als er een vrachtwagen voorbij buldert, daveren alle huizen van Oedelem tot in Knesselare. Bovendien is fietsen langs de Knesselarestraat absoluut niet aangenaam in dit lawaai.
17 stemmen
15
Verbreding Knesselarestraat
Tussen de Oudezakstraat en Kleiputstraat is de Knesselaerestraat bijzonder breed zonder enige markeringen. Dit geeft aanleiding tot een ongeweste snelheidstoename van de voertuigen. Aangepaste markering is een eenvoudige oplossing.
15 stemmen
16
Verkeersoverlast Sint Andreaslaan
Veel mensen parkeren zich langs de baan om naar de bakker of DB center te gaan, terwijl er kortbij voldoende parkeerplaatsen zijn in de omliggende straten.
12 stemmen
17
FIETSPAD HINDER
FIETSPAD LATTENKLIVERSSTRAAT
6 stemmen
18
stationerend verkeer thv afrit brug spoorweg- st jorisstraat
indien je van de brug over spoorweg wingenesteenweg afslaat richting st jorisstraat mag je van geluk spreken indien de volgende chauffeur dit gevaar ook kent en voorzichtig de afslag neemt. Het stationerend verkeer van de lijn die daar zijn pauze neemt aan de ene zijde en aan de andere kant een vrachtwagen die zaken lost of ophaalt, of geparkeerde wagens. Zo krijgen we een gevaar aan beide rijstroken. De ene die moet proberen voorbijsteken (richting brug) en hopen dat niemand met bepaalde snelheid de afrit neemt, aan de andere kant hopend als je wachtende bent om de sint jorisstraat verder in te rijden dat er je niemand aanrijdt die dezelfde afslag neemt.
6 stemmen
19
Snelheid Hubert d'Ydewallestraat
In gans de Hubert d'Ydewallestraat is de snelheid beperkt tot 50 km/h (bebouwde kom). Dit wordt totaal niet nageleefd op het gedeelte tussen de Wellingstraat en de Spoorwegstraat, richting Beernem en omgekeerd richting Hertsberge, Ruddervoorde.
6 stemmen
20
veilige oversteek schoolfietsertjes "ter bunen"
in de J.Creytensstr.moeten de schoolgaande fietsertjes van "ter bunen"laveren tussen de geparkeerde wagens bij het verlaten van de schoolpoort.waarom op die plaats geen parkeerverbod?zodat de kinderen veilig de poort doorkomen.
5 stemmen
21
Oversteekplaats fietsers parking Hubert d'Ydewallestraat
Fietsers die vanuit de Hubert d'Ydewallestraat naar het treinstation willen (via de tunnel onder de spoorweg) dwarsen de H. d'Ydewallestraat ter hoogte van de afslag naar de parking in plaats van de verder gelegen voorziene oversteekplaats te gebruiken. Vervolgens rijden ze dan tegenrichting op de fietsstrook tot aan de tunnel. Graag een fietsoversteekplaats voorzien en een fietsstrook naar de tunnel in beide richtingen.
4 stemmen
22
Fietspad Parkstraat : het gedeelte vanaf Akkerstraat tot aan de brug over het kanaal
Het niveauverschil tussen het fietspad en de rijweg is veel te groot en bijgevolg zeer gevaarlijk.
4 stemmen
23
(on)-VEILIG wandelen
Als fervente wandelaars stappen we regelmatig onze kilometertjes langs Oedelemse akkers en weiden. Stilaan is duidelijk, dat heel wat landelijke wegen door sluipverkeer onveilig worden gemaakt. Doch nergens ontdekt men enig verkeersteken, dat beperkingen oplegt. Of enkel "landbouwvoertuigen en/of lokaal verkeer" toelaat. Enkele voorbeelden zijn; Weg naar Sint Kruis, Ten Torre & Egyptestraat, waar de weg smal is en geen wegmarkeringen bestaan, noch voet- of fiets-paden en men als wandelaar dan vaak in een berm moet springen. Momenteel beperkt de maïs het zicht van chauffeurs, die dan te laat zwakke weggebruikers opmerken. Als men van de Assebroekse Meeersen of het Beverhoutsveld terugkeert, is de Veldkapellestraat heel gevaarlijk voor voetgangers (én fietsers).
4 stemmen
24
fietspad beernemstraat/scherpestraat
zeer gevaarlijk fietspad, niet gescheiden van rijweg, smal, geen markeringen.veelvuldig gebruik door schoolgaande kinderen
4 stemmen
25
Fietspad kruispunt Hubert d'Ydewallestraat - Stationstraat.
Als je het viaduct over de spoorweg afdaalt met de fiets richting Wingene moet je als fietser tweemaal stoppen om de auto's door te laten die rijden naar of komen van Hertsberge. Deze wijze is onlogisch daar het doorrijdend verkeer (hier de fietser) normaal voorrang heeft op het afslaande verkeer (de auto). Vele automobilisten weten dit ook niet en stoppen soms om de fietser door te laten waar anderen doorrijden.
3 stemmen
26
Voetpad Beekstraat Oedelem
Ter hoogte van het appartementsblok hoek Beekstraat en Haverbilken wordt het voetpad langs de Beekstraat heel veel gebruikt als rijweg.Kom daar maar eens aan uw voordeur buiten.
2 stemmen
27
bocht van het LTI
in de scherpe bocht van het LTI, staan er een aantal hagen die een scheiding vormen tussen de autoweg en het fietspad. dit wordt echter slecht onderhouden waardoor het niet zelden gebeurt dat er takken van de haag maar ook vaak weggespoelde aarde een deel van het fietspad innemen, kunnen we deze hagen niet beter vervangen door paaltjes of dergelijke?
0 stemmen
28
Verkeerslichten Andreaslaan - Parkstraat
Het gebeurt bijna regelmatig dat de verkeerslichten hier lange tijd op rood blijven voor het verkeer komende van de Andreaslaan : vandaag weerom méér dan 5 minuten lang. Het probleem : de detectielus in het wegdek is verkeerd geplaatst : het eerste voertuig in de wachtrij in de Andreaslaan aan de lichten rijdt niet voldoende door tot aan de stopstreep, ofwel is het eerste voertuig een motor, die door de lus niet gedetecteerd wordt, ofwel zoals vandaag is het een bouwkraan : de lichten verslaan maar nadat een achterkomend voertuig zich tot over de witte stopstreep begeven heeft. Hier is dringend aanpassing nodig. 02 februari 2012.
0 stemmen
29
Kauter, Sint-Joris
In de nieuw aangelegde straat Kauter op de rechteroever in Sint-Joris zijn geen witte lijnen aangebracht, noch om de rijweg af te bakenen, noch om de twee-richtingsweg op te delen in rijvakken. BIJ MIST : is het gevaarlijk om de rechterkant van de weg aan te houden. ALTIJD : de korte knik die ter hoogte van de woningen nummers 7 / 9 in de weg zijn aangebracht, zal vroeger of later oorzaak zijn van frontale botsingen : hier is dringend een middengeleider gewenst. Witte lijnen om de rechtse kant van de rijweg aan te duiden is ook dringend nodig. Middellijnen niet, aangezien men dan een vertragend effect bekomt in deze zone 50-straat. Ook het kruispunt met de Vaart-Noord zou beter gewijzigd worden : de hoofdweg zou beter VaartNoord - Kauter zijn, waarop het meeste verkeer plaatsvindt. De richting Oedelem-Oostveld is heden een meer rustige weg.
0 stemmen
30
Parkeergelegenheid voor vrachtwagens in de Fortstraat.
Gevaar bij kruisen van wagens in de Fortstraat door beperkte doorgang en snelheid wagens, en oneigenlijk gebruik van de parkeerstrook voor vrachtwagens, door transportfirma's die er hun opleggers voor langere tijd achterlaten.
0 stemmen
31
Onveilig wandelen langs de Reigerlostraat
De stenen van dit drukgebruikt wandelpad liggen vaneen. Er staan ook niet genoeg verlichtingspalen. Rechtuit gevaarlijk voor de wandelclubs.
0 stemmen
32
Gevaarlijk punt, Zuiddammestraat - Scherpestraat- Berendonkstraat
Heel veel ongevallen met stoffelijke schade en soms ook lichamelijk schade tot gevolg.
0 stemmen
 

info@veiligverkeerbeernem.be - Gebruiksvoorwaarden - Admin