Beveiligde fietsenstalling station

april 2008

TOELICHTING
De problematiek van de fietsdiefstallen aan de Essense NMBS-stations is niet nieuw. In antwoord op een aantal klachten en voorstellen van Essenaren in verband met deze problematiek heeft het college de bal doorgespeeld naar de NMBS. Deze is inderdaad eigenaar van de bestaande fietsparking. Een erg vrijblijvende brief naar de NMBS zorgt echter niet echt voor een oplossing, het gemeentebestuur kan beter zelf een initiatief nemen.

Wat het station Essen betreft, voorziet dit voorstel voorziet daarom de inplanting van een beveiligde fietsenstalling aan de noordzijde van het station, op de parking in de Handelsstraat, die door het gemeentebestuur wordt beheerd. Dit heeft niet alleen als voordeel dat de realisatie kan gebeuren door het gemeentebestuur zelf, zonder afhankelijk te zijn van de NMBS (uiteraard wel in overleg met de spoorwegmaatschappij). Ook de veiligheid is er wellicht bij gebaat : de huidige fietsparking aan het viaduct komt uit op een vrij gevaarlijk kruispunt, waar de zichtbaarheid sinds de toename van het busverkeer door de uitbreiding van de dienstverlening van De Lijn overigens verder is afgenomen. De fietsparking is trouwens ook duidelijk te klein geworden. Wellicht is het aangewezen ze te behouden als aanvullende (onbeveiligde) parking, maar daarnaast de mogelijkheid te geven aan de fietsers om hun fiets in een beveiligde parking achter te laten.

Ook aan station Wildert kan de bestaande fietsenstalling worden uitgebreid met een beveiligd gedeelte.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor de realisatie van een beveiligde fietsparking. Zo kan er gewoon gewerkt worden met bewakingscamera’s, maar er zijn ook mogelijkheden met elektronische systemen (zie bijvoorbeeld www.lockngo.nl) of systemen met een meer klassieke sleutel (fietskluizen of meer collectieve stallingen). Deze mogelijkheden moeten nader worden onderzocht, ondermeer wat de kostprijs, het gebruikscomfort en de veiligheid betreft.

BESLUIT
De gemeenteraad van Essen :

1. Geeft opdracht aan het schepencollege om de mogelijkheden te onderzoeken voor de plaatsing van een beveiligde fietsenstalling aan de stations van Essen (Handelsstraat) en van Wildert.

2. Geeft opdracht om hierover voor het einde van 2008 verslag uit te brengen en een concreet voorstel te doen voor de realisatie van de stallingen.
Philip Peeters (Groen!)
Tom Bevers