Opnieuw aanleggen Vaartstraat

juni 2017

TOELICHTING
Onlangs werd de Vaartstraat opnieuw aangelegd. Dat gebeurde echter weinig oordeelkundig en hebben we toen al onze bezorgdheid geuit omtrent de materiaalkeuze en de werkwijze van aanleg. Zo werden de goten opengereden en zijn de (plastic) grasdals intussen alweer stuk en verzakt. Ook vormt er door het wegrijden van de goten een opening tussen het asfalt en de goot. Het is duidelijk dat de fundering onder de goten en de grasdallen te miniem is en dat er beter voor gekozen zou zijn om betonnen dallen te gebruiken.

Dit zorgt op dit moment voor een onveilige situatie omdat het niveauverschil tussen de verzakte grasdals en de goten op verschillende plaatsen meer dan 5 centimeter bedraagt. Hierdoor worden banden en velgen van uitwijkende auto’s stuk gereden. Voor de fietser is dit nog gevaarlijker omdat dit ongelukken met zich mee kan brengen wegens valgevaar. Dat is uiteraard onaanvaardbaar, en de werken moeten dat ook jammer genoeg worden overgedaan. Een dringende maar dan ook een grondige herstelling is dan ook op korte termijn noodzakelijk.

BESLUIT
De gemeenteraad van Essen geeft opdracht aan het college om de gebreken aan de heraangelegde Vaartstraat op korte termijn te herstellen.