Prijs restauratie Hemelrijkloods loopt op

Bijna tien jaar geleden kocht de gemeente Essen de vervallen loods aan Hemelrijk, een beschermd monument. Het prijskaartje voor de Essenaren voor de restauratie werd nu verhoogd tot minstens 1,5 miljoen EUR.

>>>meer...


Carrefour of kruispunt ?

 Hoe moet het verkeer op de Lonkasite verlopen ?

De verhuis van Carrefour en de bouw van nieuwe appartementen op de voormalige site van Lonka maken het verkeer in de omgeving ingewikkeld. Agnes Broos (N-VA/PLE) en Tom Bevers (N-VA/PLE) stellen eenrichtingsverkeer voor.

>>>meer...


Stroomschema

 Samenaankoop elektriciteit uitbreiden ?

Het gemeentebestuur koopt samen met het OCMW en de gemeentelijke vzw's elektriciteit aan. Voor Thomas Dekkers (N-VA/PLE) kan die samenaankoop nog uitgebreid worden.

>>>meer...


 Begraafplaatsen krijgen afscheidspaviljoenen

Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Centrum, Hoek en Wildert komt een overdekte ruimte waar een kleine afscheidsplechtigheid kan plaatsvinden. Horendonk en Heikant komen later aan bod.

>>>meer...


Grensgeval

 Wie onderhoudt het nieuwe fietspad ?

Het nieuwe fietspad langs de Hollandse Dreef is een belangrijke aanwinst voor het Essense fietsnetwerk, maar het vraagt wel om het nodige onderhoud. Daarvoor rekent Essen vooralsnog op de Nederlandse buren.

>>>meer...


 Werk, werk, werk... in Nederland

Heel wat Essenaren werken over de grens, en enkele nieuwe projecten in West-Brabant bieden nog meer kansen op een baan. Hoe kan Essen daar best op inspelen ?

>>>meer...

 

 

N-VA/PLE verenigt de Essense N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)
en de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Samen werken we elke dag opnieuw aan een beter Essen in een vrij Vlaanderen !


Hoe denkt u erover ?

Zou u in Nederland willen werken ?


 

Moeial 2015

 


De Essense G-sport in beeld : het filmpje van de Moeialuitreiking :