Lijn12
 
Lijn12
 
 
 

Voor meer en betere treinen op Lijn 12 !

Wat denkt u in het algemeen van de situatie op Lijn 12 sinds december 2008 ?

Ik ben zeer tevreden
Ik ben eerder tevreden
Ik ben niet tevreden of ontevreden
Ik ben eerder ontevreden
Ik ben zeer ontevreden

Wat zijn de belangrijkste problemen waar het Actiecomité de komende maanden aandacht voor moet vragen ?

  Belangrijkst Op één na belangrijkst Op twee na belangrijkst
Minder vertragingen en afgeschafte treinen
Meer treinen tijdens het weekend en 's avonds
Een betere aansluiting met Vilvoorde en lijn 26 (naar Brussel-Schuman, Etterbeek, Halle)
Een betere bediening van de stations Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost
Behoud van de Beneluxtrein (of een andere goede verbinding met Nederland)
Meer dienstverlening in de stations
Meer en betere informatie in de treinen en stations
Meer plaats en comfort op de treinen

Wilt u ons nog iets vertellen ?

De resultaten van de bevraging worden anoniem verwerkt,
maar we houden wel enkele gegevens bij om te vermijden
dat iemand ze verschillende keren invult.

Gelieve daarom hieronder uw mailadres op te geven.
Zo houden we u bovendien op de hoogte van de resultaten.

Mail :