Wat ?

De "Stichting 100 jaar Heidebloempje Essen" werd opgericht in 1993, met de bedoeling om tegen 1997 een boek voor te bereiden over het honderdjarig bestaan van het Heidebloempje, als vervolg op het artikel dat Rudi Smout bij de negentigste verjaardag had geschreven in "De Spycker", het tijdschrift van de Essense Heemkundige Kring.  

Aan de wieg van de Stichting stonden Wim Besters, Tom Bevers, Rudi Smout en Guy Van den Broeck.  Met Etienne Vandevoorde werd afgesproken dat hij de werkzaamheden vanop een afstand zou volgen.

Tijdens het jubileumjaar 1997 nam de Stichting niet alleen de uitgave van het jubileumboek voor haar rekening.  Daarnaast werd een uitgebreide tentoonstelling in de Essense Kiekenhoeveschuur verzorgd (die voor wat het fotogedeelte betreft werd herhaald naar aanleiding van de afsluitende feestdag in augustus 1997). 

 
Tom Bevers, Guy Van Den Broeck, Wim Besters, 
Rudi Smout op de tentoonstelling van 1997

Daarna lag de Stichting een tijdje stil, maar na een pauze van enkele jaren werd de draad terug opgepikt.

In 2002 organiseerde de Stichting opnieuw een tentoonstelling en er werd een "aanvulling 2002" bij het boek uitgewerkt.

Ondertussen werd de Stichting ook buiten het terrein van het Heidebloempje actief.  Zo werd een brochure uitgegeven rond 40 jaar Jeugdheem Deken Verbist, wordt meegewerkt aan een boek over Heidebrand, wordt de geschiedenis over de studentenbonden uit de omgeving van Essen verder uitgezocht...


De Stichting in vergadering

Contactadres : 
Tom Bevers, Molenstraat 39, 2910 Essen, tel. 03/667 16 67
Rekeningnummer : 733-1144635-65