Vertrouwenspersoon

Ieder probleem is bespreekbaar bij ESAK!

De vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon waar leden, bestuurders en vrijwilligers bij terecht kunnen met klachten en/of persoonlijke problemen zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.
De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met elk verhaal. Alleen met toestemming zal zij met derden (raad van bestuur, trainers, ouders) praten over jouw verhaal. Je hebt zelf beslissingsrecht over wat er met jouw verhaal wordt gedaan.
De vertrouwenspersoon kan advies geven of helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek. Daarnaast kan zij helpen bij het indienen van een officiële klacht of eventueel verwijzen naar externe hulpverleners. 

De vertrouwenspersoon van Esak is:
Ellen Boden, lid en bestuurslid van esak
Doornboom 9, 2910 Essen
0476 57 73 32
vertrouwenspersoon@esak.be
Ook steeds aan te spreken op de trainingen